Голосник

«Слово» – Неділя мясопустнa – неділя, 9.00 год.

Дорогы радіослухачі! Днешня неділя называть ся Недільов мясопустнов. Свою назву мать од того, же пущало ся їджіня мяса. Євангеліє говорить о другім славнім Хрістовім приході. Кідь Ісус ся возношав до неба із Оливной горы, ученикы смотрили на небо. Появляють ся їм два ангелы, котры їм голосять: Мужове Ґалілейскы, што стоїте і смотрите на небо. Тот Ісус, котрый вам быв взятый, прийде так, як сьте го виділи одходити од вас.

Днешній день нам говорить барз важну правду. Другый приход Ісуса Хріста. Уж прийде не як мала безбранна дітинка, котра мусить утікати перед владарями того світа, уж не прийде учіти, выздравляти, давати одпущіня і найвекшым грішникам, но прийде як судця жывых і мертвых у великій славі зо вшыткыма ангелами. І зыйдуть ся перед Нього вшыткы люди, почінаючі од Адама аж по остатнього чоловіка, котрый жыв на тій землі. І будуть розділены єдны на право, другы на ліво. Преподобный Єфрем Сірійскый говорить: І буде розділеный царь од царя, монах од монаха, священик од священика, єпіскоп од єпіскопа, учітель од учітеля, робітник од робітника… Тым, што будуть на правій стороні Царь повість: Подьте, благословлены мойого Отця, наслідуйте Царьство, вам приготовлене од сотворіня світа. І додає: бо што вы зробили єдному із тых моїх найменшых братів, мі сьте то зробили. Повість і тым, што будуть на лівій соторні, но будуть то слова громы страшенны про ухо: Ідьте од мене прокляты до вічного огня, приготовленого діяволу і його ангелам. Коли они будуть глядати выгварьку, Ісус їм одповість: бо вы сьте мі не послужыли. Ісус тогды якбы указав на тых на правій стороні: Смотьте і они суть єднакы природов люди як і вы, і вы сьте мали тоты самы можливости, но они їх выхосновали, а вы тото не зробили. Нихто із вас ся теперь не може выгваряти. Самы діла будуть стверджовати справедливость.

Але тото Євангеліє не мать быти про нас страшіньом, а як раз наспак, запаліньом ся ревностьов жыти про Бога, на Його славу, робити діла із любви ку Богу, не про людьске око. Теперь є тот час (керос) благодатный, коли Бог нас запрошує, потім наступить час розрахованя, як сьме тот час выхосновали або не выхосновали. Но памятайме, же теперь можеме змінити рішіня. Можеме перейти од зла ку добру. Но потім, по высловліню тых слов, то буде незмінным. Хто учує слова: Подьте благословлены, буде то односити ся на цілу вічность. А хто учує: Ідьте од мене прокляты, тыж на цілу вічность. Най мы вшыткы, што чуєме слова днешнього Євангелія, учуєме потім тот солодкый голос Вічного Царя і Спасителя: Подьте мої любы, будьте зо мнов в моїм Царьстві, насолоджайте ся вічнов радостьов, блаженостьов. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 11. фебруара 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 11. фебруара о 15.00, 20.00 год. і 12. фебруара o 2.00 год. за русиньскым часом.

Фото: Пампушкы. Жрідло: pixabay.com

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі