Голосник

Слово – праздник Рождества Ісуса Хріста – неділя, 09.00 год.

Пережываме радостный праздник Рождества Хрістового. Ангел появлює ся пастырям, котры в ночі дозерають свої стада а їм звістує тоту велику радость. Народжіня Спасителя. Они ідуть до Віфлеєма, находять, як їм было звістоване, поклонили ся маленькому дітятку, а наповнены великов радостьов розповідають по околіці, што чули і виділи.

Приходять і троє маґове з выходных країв. Їм ся не появив ангел, але звізда. Они были поганами, не прияли бы появліня ангела. Самы кланяли ся звіздам а познали тыж пророцтво Валаама, котрого мовійскый царь Валак позвав, жебы прокляв выбраный народ, як выходив із Еґіпта. Но він на Божый наказ благолсовить а пророкує, же выйде звізда од Якова. Тоты троє порозуміли, же теперь надышов тот час. Дають ся вести тов звіздов, аж приходять до Єрусалима. Думають сі, же ту бы ся мав народити Царь Ізраіля. Но ту о ничім не знають. Ірод настрашеный, скоро давать собі скликати знателів Письма а вывідує ся, де ся мать народити Хрістос. А кедь ся дізнав із пророцтва Міхея, же у Віфлеємі, посылать їх там тайно, жебы вшытко повызвідовали і дали йому знати. Маґове выслухали царя і пустили ся до Віфлеєма. Звізда ся їм знова появила. Они ся зрадовали, кедь увиділи звізду а она їх привела на місце, де была дітина. Они ся єй поклонили, одовздали три дары – злато, кадило і міро. А коли принимають напомянутя од ангела, по іншій дорозі ся вертають до свойой країны.

Посмотьте на тых поганів. Нич їх не заставило, ниякы тяжкости, нич не заколысало їх віров, кедь пришли до Єрусалима, а там ся дізнали, же дітина ся мать народити десь у Віфлеємі. А яков радостьов было наповнене їх сердце, коли їх прягнутя ся наповнило. Кедь увиділи Дітинку. А потім, коли їм уж не звізда, але ангел наказує іти по іншій дорозі, они то з радостьов принимають, бо в їх сердці собі несуть того, кого так глядали. Ісус быв із нима. А провадить їх по новій дорозі. Што было сімболом зміны їх жывота.

І нас тот праздник позывать ку зміні. Іти по іншій дорозі. Зохабити дорогу гріха, старого чоловіка, в котрім перебывать зла воля, нахылена ку злу гріху, а выкрочіти на дорогу повніня Божой волі, дотримованя його заповідей. Прото приймийме тото позваня. Най тот праздник Рождества буде про нас справды радостным, благословленым і принесе і про нас духовный хосен. Хрістос раждається.


В неділю, 12. січня/януара 2020 р., о 9.00 год. проґрам єромонаха Маркіяна (ЧСВВ) пн.: «Слово». Повторіня 12. січня/януара, о 12.00 і 13. січня/януара, о 2.00 год. за русиньскым часом.

фото горі:  Ґіорґіоне: Поклоны пастушків (wikimedia)

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі