Голосник

«Слово» – Пята постна неділя, о правдивым першенстві – неділя, 9.00 год

Пережываме Пяту неділю Святой штиридсятніці, котра є уж послідьнов того святого постного часу. Ісус іде до Єрусалима, дословно понаглять ся. Ученикы го наслідують зо страхом. Тогды їх закликав ку собі ближе і говорить їм о своїх страстях, но і воскресіню.

І двоми із учеників Яков і Йоан го просять о перешенство – сидіти по правій і лівій стороні в Його царьстві. Ісус на їх прошіня реаґує: Не знате вы, што просите. Ці можете пити чашу, котру я пю, ці быти покрещены крещіньом, котрым я крещу ся? А они одповіли: Можеме. Так Ісус їм і тото передповів, же будуть пити чашу і крещены Його крещіньом. Но засісти на правій або лівій стороні, то не Його ділом їм дати. Іншы ученикы як тото чули, мерзили ся на тых двох. І з того видно, же і они не были далеко од такого вопроса, котрый поставили тоты двоми. Лем ся мерзать на то, як то тамты ся осмілили просити і опередити їх чести, по котрій они прягли. Із того видно, же розуміня царьства Хрістового было земне. Таке, яке было і у векшыны Ізраільского народа. Очековали політічного спасителя, освободителя зпід надвлады Римлянів. Но Ісус їм говорить о іншім царьстві, де платять іншы прінціпы. Прото не одогнав учеників од себе, котры ани по так довгій добі іщі нич не порозумили. Но терпезливо їх учіть. Говорить як то фунґує у владыків і вельможів народів, котры сі думають, же мають міць над народами. Но справды, суть лем тіньов, котра скоро счезне.

Так ся поминули славны імперії того світа. Де суть терерь тоты, што ся тримали за владыків і пановали над народами? Кілько їх уж было? Так ся помине кажде земне царьство і держава. Ісус говорить своїм ученикам і нам, якым способом здобывати правдиве першенство: служыти другым, як і Він сам робить. А хто хоче быти першый меджі іншыма, най буде вшыткым рабом. І так тов дорогов ку правдивому першенству і чести є: служіня, покора і любов. Просьме Господа, жебы сьме тото і мы порозумили і прияли до нашого жывота, а не наслідовали прінціпы владыків того світа. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю,  14. апріля 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 14. апріля 15.00. і 15. апріля о 2.00, год. за русиньскым часом.

фото – Дуччо ді Буонінсеня, Маеста (фраґмент), wikipedia

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі