Голосник

Слуховиско – понедільок, 19.00 год.

В днешнім “Слуховиску” почуєте наступний фраґмент книжкы A Wisła dalej płynie, котрой автором єст Петро Мурянка. Послухайте разом з нами Мурянкову автобіоґрафію, котра описує його  жытя до моменту поіханя в великій світ.


На слуховиско запрашат Моніка Тылявска – премєровий одтинок в понедільок 1. грудня 2014 р. о 19.00 год. Повторіня – 2.грудня о 1.00 і 7.00 год. за лемківскым часом.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі