Голосник

Соспільно-політычна ситуация Лемків в ІІІ. РП

На выдавничым рынку вказала ся нова, цикава позиция про Лемків. Заміщаме фраґмент рецензиі, котра, як ся здає, є позицийом науковом. Як выникат зо змісту, в книжці находит ся аналіза вельо важных і інтересуючых наше середовиско тем. 

“Książka Leszka Filipiaka jest dziełem oryginalnym, opartym na bogatej podstawie źródłowej, niezwykle ważnym dla rozwoju badań łemkoznawczych, porządkującym i znacznie poszerzającym wiedzę o sytuacji Łemków nie tylko w czasach III RP, ale też we wcześniejszych okresach. Zakreślona w tytule pracy problematyka jest omawiana w bardzo szerokim kontekście (międzynarodowy ruch rusiński, stosunki polsko–ukraińskie, polityka etniczna/narodowościowa Ukrainy). Pozwala to na wnikliwą analizę i pogłębioną charakterystykę problemów istotnych dla wszystkich Łemków oraz grup różniących się „opcją narodowościową”, stosunków wewnątrz grupy, jak też relacji między nią a władzami II i III RP.

Fragment recenzji doc. dr hab. Iwony Kabzińskiej, prof UMK”

Іщы сме не чытали, а цитуєме новину за портальом beskid-niski.pl. Рецензия і можливіт купліня за мотузком: www.marszalek.com.pl

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі