Голосник

Стріча з писательков Ірінов Гарді-Ковачевіч

В понедільок 8-го юна 2020-го року в Русиньскім културнім центрі в Новім Саді (Руски културни центер), одбыла ся мултімедіална стріча, котрой гостьом была Іріна Гарді-Ковачевіч, русиньска писателька. Інформовала о тім аґентура Рутенпрес.

Участны вечора дізнали ся, же писатлелька ани не задумовала писати і описовати свій світ, но так ся якось склало. Іщі як дітині не барз їй ішли гры з лобдов, як сама повіла, но кедь требало складати стишкы, того была валушна.

Споминаня на писаня і роботу

Писателька заспоминала, як однесла першы написаны стихы до часопису Заградка (выходить у Сербії як місячник про діти), но бісідовала і о літературных вечорах і стрічах, котры про ню были інтересныма, бо ся там стрітила з людми, з котрыма мала о чім говорити. Не забыла спомянути ани роботу в редакції ґазеты Руске слово і колеґів, котрый єй все підтримовали у писаню.

Бісідовало ся і о Руськім Керестурі а Новім Саді, місцях, котры найчастіше находять ся в їй творах. На кінцю писателька прочітала і два стихы, котры недавно написала. Мултімедіална стріча мала неформалный характер і была обогачена о музичны вступы Івана Лікара.

Іріна Гарді-Ковачевіч

Іріна Гарді-Ковачевіч (1944 р.) ся народила в Рускім Керестурі. В Кулі закінчіла Середню економічну школу. У тім фаху робила лем курто. Любов ку літературі єй привела до редакції ґазеты Руске слово.

В часі, кедь зачала робити журналістку, зачала і свою літературну творчость. До літературы вступила як поетка і шырша публіка чітателів єй знать головно через поезію. Першу збірку выдала у 1969 під назвов На дланї заренко. Коло журналістічной роботы закінчіла і Філозофічну факулту в Новім Саді.  По часі одишла з Руского слова і в рр. 1974 – 1981 была редакторков молодежного часопису войводиньскых Русинів МАК. Потім, аж до року 1987, знова робила в Рускім слові, но уж як головный редактор.

В році 1987 перешла до Дневника, де робила редакторку културной рубрікы, і пізніше діяла як слободный репортер аж до свого одходу на пензію у 1999 році.

За книжку леґенд і приповідок, котра вышла під назвов Нєбо над Керестуром здобыла Іріна Гарді-Ковачевіч у 2016-ім році Премію Мірослава Стрібера, котру передавать Общество писателів Войводины. Журі втогды оцінила, же писателька як перша в русиньскій войводиньскій літературі принесла до своїх приповідок чудесных фантазійных георїв, і їй творчость є овпливнена майстром славяньского оповіданя – Ґоґоля.

Жрідло фотоґрафії: Рутенпрес.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫК

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі