Голосник

Судова драма

Вшыткы любиме позерати на американьскы сфільмуваны судовы драмы. Лемко – ґазета для народа – ч. 50. за 1912 р. дає пораду, якым способом дознати ся про рішыня суду за доцяп невеликы грошы. Тото дозвалят одраз пришпарувати час, грошы, емоциі і не цеприти ся в телевізор.

Так як в правдивым суді, і наша редакция не даст никому зарукы, же кажду справу выграте. Але дознате ся од нас, што вам повіст судя. Напиште лем до нашого адуката. Здравлю тых, котры не годны вснути.

00100

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі