Голосник

Сумар дня на 02. червця/юнія 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 02. червця/юнія 2020 р.


В Низкій Бескід вернул рысь Скалный

До лісів Нацийонального Маґурского Парку в Низкым Бескіді вернул рысь о імени Скальный. Остатні місяці прожывал в бєльскым регабілітацийным осередку для звірят «Mysikrólik». То єден з невельох того рода осередків, в котрым хворы та ранены дикы звірята можут спокійно вернути до здоровля, а пак назад до ліса. Зимом Скальный міцно выхудженый і слабый підышол до забудувань в Дошници. Завдякы спілпрацы природників, жытелів села та працівникам Маґурского Парку рыся вдало ся зімати і перетранспортувати до осередка, де через остатні місяці вертал до здоровля. В порозумліню з властями Парку, рыся выпущено на обшыр скорше заниману його матірю. Заложыли му тіж телеметричну оборожу, вдяка котрій природникы зо стоваришыня Волк могли моніторувати його поведіня. Як пізнійше подали, рысь барз добрі радит собі на свободі без опікы, а о пару місяців, коли буде дорослый, оборожа сама ся розорве і одпаде. В Польщы чысло тых драпіжників чыслит лем 300 штук, з чого 3 до 5 прожыват в Маґурскым Парку. Припоминаме, же рысі находят ся під охороном.

Конкурс на Дерево Рока 2020 уж тырват, тепер вшытко в руках інтернавтів  

Од понеділька, 1. червця/юнія, рушат, голосуваня в конкурсі на Дерево Рока 2020. То уж 10. едиция орґанізувана через Клюб «Ґая». Як підкрисляют орґанізаторы, конкурс не мат ціли выріжнити найстаршы, ци найгрубшы дерева, а тых з найцікавшом історийом, якы побуджают мриі ци зъєднуют люди. То тіж шанса выпромувати природничы, туристичны ци культуровы вартости реґіону. В фіналі нашло ся 16 зголошеных дерев, м.ін. з Вроцлавя, Кракова ци Мучного, де росне третя, беручы до увагы грубіст, ялиця в Польщы. Голосы мож оддавати до 30. червця/юнія на сайті конкурсу Дерево Рока. Лавреатом буде дерево з найбільшым чыслом голосів, котре як што рока в рамках нагороды репрезентувало буде Польщу в Европейскым конкурсі «Tree of the Year» . Клюб «Ґая» то еколоґічна орґанізация, котра, як сама о собі бесідує, будує Поколіня Еко XXI столітя. Конкурс Дерево Рока є частю веденого од 2003 рока проґраму еколоґічной едукациі, котра заохочат піднимати діяня в области саджыня та охороны дерев.

«Крениця єдна, а міста два», о V Креницкым Біциґльовым Райді

28. червця/юнія з Морской Крениці выстартувал V Креницкій Біциґльовый Райд під гаслом «Крениця єдна, а міста два». Того рока участ взяло 20 роверовых любителів. Найстаршый має 63 рокы а наймолодшый 26. Траса рекреацийного райду веде з Морской Крениці до Крениці на Лемковині. Участникы переіхают вшыткого около 1200 км. Райд скінчыт ся 7. червця/юнія на дептаку. Тогорічный райд зо взгляду на пандемію коронавіруса проходит в дакус інчій формі як перше. Прото же того рока каждый участник стартувал індивідуальні, каждый по єдному іхаючы цілу трасу. Райдова ґрупа стрічала ся буде лем вчас ночуваня. На трасі зобовязаны сут перестерігати двометровый дистанс од пішых та інчых біциґлистів. Окрем тых забезпечынь, участникам штоден будут міряти температуру і провіряти фізичны диспозициі. Вчас тогорічного початку одраз заповіджено, же на другій рік проведена буде 6. едиция Креницкого Біциґльового Райду. Так як того рока – проходила буде знад моря в горы.

Конкурс о найкрасшу фотоґрафію русиньского села

Округлый Стіл Русинів Словациі оголосил 2020 рік Роком Русиньского Села, з той же нагоды заповіли конкурс о найкрасшу фотоґрафію русиньского села. Змаганя тырвати будут цілый рік і поділены сут на пят части. В першых штырьох фотоґрафіі мают представляти штырі річны періоды: яр, літо, осін і зиму. Частковы змаганя мают своі часовы ограничыня. По каждым етапі на офіцийным фейсбуковым сайті Округлого Стола Русинів Словациі проходило буде голосуваня, а жырі выбере найліпшу фотоґрафію даного періода. До конечного пятого етапу достанут ся по штырі фотоґрафіі з каждого часткового змаганя. В каждым періоді три выбераны будут жырі, а четверта з найбільшым чыслом голосів. Результаты будут выголошены в лютым/фебруарі 2021 рока. Гармоноґрам конкурсу, контакты та докладны параметры што до достарчыня прац находят ся на офіцийным сайті Округлого Стола Русинів Словациі.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі