Голосник

Сумар дня на 1. липця/юлия 2020 р.

Приносиме  вам  сумар  медияльной  ґрупы  ЛЕМ.фм+ на ден 1. липця / юлия 2020 р.


Публичный транспорт в ґміні Рудна

Ґміна Польковиці займе ся орґанізацийом публичного транспорту на обшыри ґміны Рудна. Згоду на тото дала містецка рада. Неодолга підпишут порозумліня в тій же справі. Пропозиция спілпрацы з польковицкым самоурядом вышла од війта ґміны Рудна. Оператором пасажерскых перевозів на тій обшыри буде Заклад Містецкой Комунікациі в Польковицях. Задача фінансувана буде з буджету ґміны Рудна. Нове получыня з Рудном позволит на доступ до чергового, поза Ґрембоціцами, желізницьового дворця. Зато жытелям Тарнівка, Домбровы, Пєшковы і Желізного Мосту придаст додаткове получыня і з Польковицямі і з Рудном, де вельо осіб приходит до осередка здоровля. Спілпраца в обшыри орґанізациі комунікацийной сіти в ґміні Рудна може пройти лем на основі порозумліня медже самоурядами, в котрым найдут ся м.ін. фінансовы розрахуваня. Інакше, за законами была бы нарушена дисциплина публичных фінансів. Прото необхідна была резолюция містецкой рады в Польковицях. Автобусы будут доізджати м.ін. до Хобєні, Ґавронок, Студзьонок ци Тошовиц.

До Ґорлиц трафит 5,5 млн зл а до ґміны Устя Рускє коло 1 мнл зл

Хвилю перед першом туром президентскых выборів самоуряды ґорлицкого повіту отримали од польского уряду близко 20 млн злотых в рамках Антикризового Щыту. На разі то лем символичны чекы на реалізацию локальных інвестиций. Жебы отримати фактичны грошы, повіт і кажда ґміна будут мусіти в терміні од 1. до 15. серпня/авґуста звернути ся з конкретным внеском до воєводы о признаня середків. Грошы трафлят до урядів в вересни/септембри. Задачы буде мож реалізувати в тым та в будучым році. Фінансова поміч обнимат новы проєкты, але тіж тоты, котры сут уж в тракті реалізациі. Ґміны плянуют стараня ся о водотягы, будову доріг, паркінґів, каналізациі і інчого. З Фонду Самоурядовых Інвестиций до ґміны Санкова може трафити веце як 2 млн зл., до ґміны Устя Рускє близко 1 млн зл. На найвекшу квоту рахувати може місто Ґорлиці – то аж 5,5 млн зл.

Было по лемківскы, тепер по жыдівскы

Од 2. липця/юлия зачынат ся ІV Фестіваль Музикы Нацийональных і Етнічных Меншын Польской Республикы. В попередніх едициях презентувана была лемківска, татарска, ормяньска ци кашебска музика. Тогорічный фестіваль посвяченый буде влияню жыдівской культуры на сучасну музику, джаз і музику світа. Концерты трансмітуваны будут каналами Нацийонального Центру Культуры та Музею Істориі Польскых Жыдів ПОЛІН. Єдным з заложынь фестівалю є вказати, што музикы презентуючы ріжны жанры можут творити єдніст, што музика лучыт люди з ріжных культур. В проґрамі тогорічного фестівалю нашли ся клярнетиста David Krakauer враз з ансамбльом Bester Quartet, Karolina Cicha & Spółka з проґрамом Ydiszland, KROKE та MILO Ensemble з участю Войцєха Ваґлевского і Томаша Кукурбы. Концерты проходити будут в днях 2. і 3. липця/юлия і трансмітуваны будут в сіти інтернету.

Серенча законцертує по ґролицкых улицях

Лемківскій фольковый ансамбль Серенча рыхтує цикль нічных концертів, котры будут граны в дакількох місцях Ґорлиц. Тота цікава ініциятива, котра такой першый раз явит ся в выконаню ансамблю, ци ачий в істориі Ґорлиц, одбуде ся в найблизшу суботу, 4. липця/юлия. Серенча, хоц не годна актуально грати на сценах ріжных фестівалів, памятат на своіх слухачів, в тым предовшыткым на найблизшых сусідів – Ґорличан. Нічне концертуваня зачне ся о 19.00 год. при ул. Слонечній. Пак Серенча перейде зо свойом музиком на ул. Галлера. Дальшым місцьом уличного граня буде осіля Шопена, пак місце на ул. Під Ледовньом, Конопницкой і Тувіма. Фінал уличного концертуваня зачне ся о 21.15 год. в центрі міста – на ґорлицкым рынку.

Фот. polkowice.eu

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі