Голосник

Сумар дня на 10. січня/януара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 10. січня/януара 2020 р.


Шеф Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі бесідувал про актуальну ситуацию меншын в Польщы

В віторок, 7. січня/януара, Соймова Комісия Нацийональных і Етнічных Меншын выслухала інформациі шефа Міністерства Внутрішніх Справ і Адміністрациі про актуальну ситуацию меншын в Польщы, котру представил Цезарий Малішевскій, заступця департаменту в тым ресорті. Інформация тыкала «6. Рапорту про ситуацию нацийональных і етнічных меншын та реґіонального языка в Польщы – 2018 р.», в котрым описаны сут вшыткы демоґрафічны даны (м.ін. вік ци професийна активніст) і поміщены інформациі о самых меншынах, як прим. орґанізациі, писма, публикациі і культурны подіі. Малішевскій представил тіж дві обшыри, през котры рапорт оцінят ситуацию меншын. Сут то установы польского та европейского закону приняты Польщом та діяня ведены цілю розвивати і підтримувати культурну достоменніст та язык, котры фінансує м.ін. Міністерство Внутрішніх Справ і Адміністрациі. В дискусиі по одчыті брали участ м.ін. посол Ришард Ґалля, якій бесідувал о доступі до локальных і загальнопольскых медий, і представник Ромів Роман Квятковскій.

Ласло Буковскій о основым для меншын

Забезпечыти участ нацийональных меншын в публичным жытю є основом того, жебы мож бесідувати на Словациі о ефективній меншыновій політиці – повіл полномічный влады Словацкой Республикы про нацийональны меншыны Ласло Буковскій в бесіді для словацкой пресаґенциі SITA. Додал тіж, што неє потребы выдумувати нич нове, а брати примір з доброй практикы реалізуваной заграницьом. В бесіді одкликувал ся і на Лундскы Рекомендациі, з аплікацийом котрых Словация і по двадцетьох роках по принятю запізнят ся. Тыкают ся они ефективной участи нацийональных меншын в публичным жытю. Мают помагати окремым державам принимати такы крокы, котры бы зменшали істнуючы напругы і помагали в превенциі конфліктів. Рекомендациі належат до інструментів так званого мягкого права в обшыри охороны нацийональных меншын.

Зимовый сон медведів на полудни

Більшіст жыючых на полудни, в Низкым Бескіді ци Бєщадах, медведів уж спит. В тым реґіоні прожыват близко 90 процент популяциі тых дикых звірят. В остатніх днях температуры повітря в горах сходили ниже 15. градусів, што спричынило, же звірятя залегли в своіх ґаврах. Част медведів є іщы активна в низшых партиях гір. Неодолга в ґаврах придут на світ молоды медведі, самиці будут іх кормити молоком до яри. Аж на зламі марця і квітня выведут медведята на першы прогулькы. Медведиці родят пересічні єдно молоде, хоц штораз частійше трафляют ся близнята ци три медведі на раз. В полудньово-східній Польщы, головні в Бєщадах, Низкым Бескіді і на Перемышльскым Погірю жыє близко 200 тых звірят. Не обсервує ся серед них явиска синатропізациі, значыт занику інстинктовного страху і тенденциі до перебываня близко люди, жебы здобыти ідло. Такы приміры трафляют ся в некотрых татряньскых медведів.

Найліпшы карпатскы знимкы

Четвертый раз Стоваришыня Рес Карпатіка орґанізує конкурс пн. «Карпатскій Рік». То фотоґрафічный конкурс для аматорів фотоґрафічного кумшту і любителів Карпат. Основом є прислати знимку або знимкы (не більше як 3) зроблены в 2019 році. Кажда знимка мусит быти підписана – разом з інформацийом, што вказує, мусит быти поданый автор знимкы. Формат свобідный, фотоґрафія може быти кольорова або чорно-біла. Комісия встановлена через Стоваришыня выбере найменше 5 найліпшых знимок, на котры будут голосувати інтернавты, якы выберут выграного. Нагородом є альбом «Лексикон деревяной сакральной архітектуры підкарпатского воєвідства». Знимкы мож присылати до 2. лютого/фебруара. Голосуваня інтернавтів потырват од 7. до 23. лютого/фебруара того рока.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі