Голосник

Сумар дня на 11. січня/януара 2021 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 11. січня/януара 2021 р.


Поворот до шкіл по зимовых вакациях

Поворот до шкіл то тема, котра інтересує не лем учеників і учытелів, але предовшыткым родичів. За нами уж половина зимовых вакаций, а фурт не знатя, як буде выглядало вчыня по зимовій перерві. В пятницю прошла бесіда власти з представниками Медичной Рады, темом якой был як раз поворот діти до шкіл. Як подала Маґдалена Марчыньска з Варшавского Медичного Універсистету, державны власти, Міністерство Едукациі і Медична Рада сут свідомы, же діти мусят вернути до шкіл. Подля проф. Марчыньской до увагы браны сут ріжны вариянты повороту учеників до шкіл. Каждый з них тыкат лем кляс 1-3 основных шкіл. Анализувана єст можніст вести вчыня лем в парох воєвідствах, в якых чысла заражынь сут найменчы. Покля што знатя лем, же коли діти вернут до шкіл, то в высокым санітарным режімі – ґрупы не будут мати зо собом контакту, а каждом з них буде ся опікувал єден учытель. Мало бы то дозволити провірити в короткым часі, як такє розвязаня влине на чысло заражынь в реґіонах, і на тій основі піднято бы дальшы рішыня. Можливе єст тіж опізніня в повороті до шкіл по зимовых вакациях, нп. о тыжден-два в цілій державі.

Актуалізация: Ученикы кляс 1-3 вернут до шкіл уж 18. січня/януара. Старшы школяре дальше будут ся вчыти на дистанс.

Рік Ювілеів Мукачівской Грекокатолицкой Єпархіі

5. січня/януара 2021 рока был на сайті Мукачівской Грекокатолицкой єпархіі опубликуваный Декрет владыкы Ніля Лущака, апостольского адміністратора єпархіі ad nutum Sanctae Sedis, в котрым выголошує Рік Ювілеів Мукачівской Грекокатолицкой Єпархіі. Декрет был выданый 25. грудня/децембра 2020 р. Адміністратор єпархіі окрем інчого обовязує в літургічных єктеніях додавати окремы просьбы присвячены тому рокови і по богослужынях молити ся окремом молитвом, яка є присвячена вшыткым ювілейным подіям споминаным в декреті. В 2021 році выходит дакілько річниц, котры собі буде Мукачівска Грекокатолицка Єпархія, завдякы котрій выникнули дальшы русиньскы єпархіі в Европі і в Америці, припоминала. 24. квітня/апріля мине 375 років од Ужгородской Уніі. Пак 19. вересня/септембра буде сваткувана 250. річниця канонічного ериґуваня Мукачівской Єпархіі. Так само буде собі єпархія припоминала річниці од народжыня, выголошыня за блаженного і єрейского рукоположыня мукачівского єпископа, священномученика Теодора Ромжы. 30. жолтня/октобра мине 30 років од часу, коли был Грекокатолицкій Мукачівскій Єпархіі вернутый Катедральный Хрестовоздвыженьскій Собор в Ужогороді. Єпархія буде припоминала і сто років од народжыня своіх двох владыків – Йоана Семедія і Івана Марґітича. Мукачівска Грекокатолицка Єпархія є найстаршом русиньском єпархійом, котра выникнула по Ужгородскій Уніі.

Пішо-роверова стежка Санкова-Вапенне

Тырват будова пішо-роверовой стежкы Санкова-Вапенне. Возникат она вздолж повітовой дорогы в рамках проєкту пн. «Розбудова еколоґічного транспорту способом на зменшыня занечыщыня повітря і высшый комфорт подорожуваня в обшыри функцийонуваня міста Ґорлиці». Актуально реализуваный єст черговый етап будовы стежок в місцевости Менціна Мала. Пут буде мал 3761 м і штырі пересідковы пункты типу B&R. В такым пункті біциґлиста буде міг лишыти ровер і дале поіхати автобусом. Такє розвязаня має влияти на поправу безпекы біциґлистів і заінтересуваня колективном комунікацийом, як тіж на якіст повітря. Має то особливе значыня на обшыри Ґорлиц, де автомобільный рух єст найбільшый. Кєд хвиля буде сприятлива, то уж неодолга пройде одкрытя стежкы.

Дария Шкурат в резервовій молодіжній кадрі в лыжных бігах

Знаный єст уж склад кадр державных репрезентантів в лыжных бігах. Покликана была і державна молодіжна кадра, яку координує тренер Ян Анатолец. В тым році в резервовій молодіжній кадрі в лыжных бігах нашла ся і Лемкыня родом з Бортного, шістнадцетрічна Дария Шкурат. Молода бігачка єст выхованком тренера Едварда Будного, а своі першы лыжны крокы ставляла в Бортным. Єй клюбом єст КС Хохолів. На конті має уж дакілько звань мастеркы Польщы в лыжных бігах в молодіжных катеґориях.

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі