Голосник

Сумар дня на 12. липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 11. липця/юлия 2019 р.
Сновпарк в Санкові

4. липця/юлия Ґміна Санкова підписала умову на задачу під назвом “Достава і монтаж нарядя – торів для розбудовы зимового парку в системі запроєктуй і збудуй” в рамках проєкту будовы рекреацийного комплексу, якій зліпшат туристичну оферту ґорлицкого повіту в Маластові. Проєкт спілфінансуваный є з Реґіонального Операцийного Проґраму Малопольского Воєвідства на рокы 2014-2020. Вартіст задачы то близко 1 млн зл. Роботы обыймут достарчыня двох торів долгости 120 метрів і транспортового тору долгости 70 метрів, оба на 60 центиметрів шырокых. Міні сновпарк буде частю рыхтуваного в Маластові нового вытягу до ізды на нартах. Теперішній буде змодернізуваный, будут докуплены дві сніговы арматкы. Комплекс дополнит задашеный простір з ґрільом, наново заадаптуване буде рекреацийне боіско. Заплянувано тіж утверджыня паркінґу.


Веце пляж і інчого на озері в Климківці

Oзеро на Климківці доцяп ся змінит. Протягом двох років його берегы будут безпечны і спритливы туристам завдякы проґрамови, якій реалізуют спільні Ґміны Ропа, Устя Рускє, Санкова та місто Ґорлиці. Од Дому Социяльной Опікы в Климківці аж до стадіону в Устю Рускым вела буде долга на більше як 4 км пішо-біциґльова стежка. Зимом буде мож єй хоснувати як нартовый пут. Ґміна Ропа плянує выдати близко 3,5 млн. злотых на реґуляцию і профілюваня берега озера. Дозволит тото зрыхтувати 145 метрів забезпеченого набережа зо сходами до воды. Зроблена буде тіж біциґльова стежка та 15 компактовых пляж. Будут то фраґменты вкрыты мягкым материялом, жебы не лежати на каменях. Побудувана буде при березі плятформа до фіксуваня чолен, а попри тым специяльна доіздова дорога до водуваня яхтів. Окрем того, побудуваны будут задашены просторы до ґрілюваня, пункты до одпочываня, санітарияты. Плянуваный конец інвестициі заміреный на будучый рік.


Костел в Тыхах з поліхроміями Новосільского помником?

Зачала ся процедура, котра має довести до вписаня костела св. Духа в Тыхах в державный реґістер памятників. Будівля є твором архітекта Станіслава Нємчыка та лемківского артисты Юрия Новосільского. Процедура потырват около 2 місяців. Храм лучыт в собі пару традиций. Станіслав Нємчык одкликувал ся до традициі будуваня деревяных костелів і переложыл єй на язык сучасной архітектуры. Новосільскій, беручы з богатства стилистикы і кольористикы ікон, сотворил особливу колекцию представлінь мотивів зо Старого і Нового Завіту. Процедура вписати костел в реґістер зачала ся на внесок пароха о. Дариюша Мазура. Під конец 70. років минулого столітя нештоденна форма костела – припоминаюча великє шатро, єдных захоплювала, другых сердила. Сучасні храм уважаный є за єден з найцікавшых возенсеных в часах Польской Народной Републикы.


Петрам і Павлам вшыткого доброго!

Днес вірны східнього обряду празднуют свято первоверховных апостолів Петра і Павла. Праздник попереджувала тзв. петрівка – значыт піст, котрый тырвал од другого понеділька по Пятдесятници аж до вчера. Петрівка є першым постом оголошеным в християнстві. Aпостолы Петро і Павел были основателями християньской ґміны в Римі, згынули мученичом смертю там же. Першый храм під покровительством апостолів вознесено в Константинополи в IV ст. Традицийні на Лемковині посеред православных тото свято празднуване є на Горі Явір в Высові. Попереджат го поломництво орґанізуване Братством Православной Молодежы. Грекокатолицкы вірны сходят ся в тот ден на кєрмеш до креницкой церкви, якой первоверховны апосотолы сут покровителями. Серед лемківской соспільности мена Петро і Павел од все были барз популярны, днешніма соленізантами сут м.ін. заслуженый для Лемків Петро Трохановскій, Павел Стефановскій, бурсак Павел Стафиняк ци нашы редакторы Петро Медвід і Павел Малецкій. Ім та вшыткым інчым Петрам, Павлам, але і Павлинам желаме вельо здровля і щестя.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі