Голосник

Сумар дня на 12. марця 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 12. марця 2020 р.


Пандемія коронавіруса

В звязку з загорожыньом епідеміі коронавіруса, уряд Премєра Польской Республикы вчера, 11. марця, оголосил закрытя вшыткых шкіл і університетів на обшыри цілой державы. Школы мают быти заперты – покля што – до 25. марця, з чого першы два дни мают быти перехідныма. В тым часі в школах і предшколях сут ведены лем опікунчы занятя, без наукы. Дальшым рішыньом, в звязку з небезпеком епідеміі, вшыткы інституциі культуры, в тым кіна, театры ци музеі, так само будут заперты. Ден перше, 10. марця Премєр Матеуш Моравєцкій оголосил про одкликаня всякых масовых імпрез. Ограничыня тыкают і тырваючой президентской кампаніі. Вшыткы кандидаты, згідно з рекомендацийом Уряду Влады, одкликали своі великы кампанійны стрічы. Так само вчера ввечер, Світова Орґанізация Здоровля оголосила, што на світі є уж пандемія. Шеф Світовой Орґанізациі Здоровля звернул увагу, што коронавірус сіє ся барз скоро і інтенсивно. Проблем є в тым, што світ нияк не єст на тото зрыхтуваный. В зязвку з вынятковым станом передвидує ся, што не лем в Польщы, але і в дальшых державах світа будут позапераны гандльовы центры, склепы, уряды, суды і інчы інституциі.


Мадярска Республика боронит прав своіх родаків

Мадярска Республика буде дальше бльокувала стрічы рады НАТО-Украіна, покля ся не вернут в Украіні права меншынам. В віторок, 10. марця, повіл тото Петер Сіярто, мадярскій Міністер Заграничных Справ. В своій выповіди в мадярскым парляменті бесідувал, што мадярска позиция в світовій політиці є означана як проросийска. Повіл, што є то абсурд. Міністер передал, што жытя 150 тис. Мадярів в закарпатскій области Украіны про мадярску державу не є нияк меньше цінне як інчы ґеополітичны вопросы. Сіярто припомнул, што Мадяры підтримуют Украіну в єй територияльній цілости і суверенности, прото тіж Украіна в рамках білатеральных односин мусит брати під увагу права мадярской нацийональной меншыны, але і інчых меншын в шыршым смыслі. Непрямо бесідувал і о языковым законі, котрый был в Украіні принятый. Тот Мадярска Республика критикує і звертат увагу на тото, же знищыт він меншынове шкільництво. Мадярскій міністер поінформувал, што 26. марця новый украіньскій Міністер Заграничных Справ, Дмитро Кулеба, приде до Будапешту. В марци першыраз од семох років одбуде ся в Будапешті засіданя меджевладной украіньско-мадярской комісиі спілпрацы.


Дулеба нагородженый словацкым Міністром

Міністер Заграничных Справ і Европейскых Справ Словацкой Республикы Мирослав Лайчак передал в понедільок, 9. марця, Золоты Плякєты Міністра. Отримали іх орґанізация GLOBSEC, представник позаурядового сектора Павол Демеш, социйоложка Ольга Дярфашова, експерт од міґрациі Владимір Шімоняк, дипломата Марцел Пешко і аналітик, Русин, Александер Дулеба, якій был оціненый за фаховый вклад при оцінюваню і аналізі прямуваня заграничной політикы і презентациі єй пріоритетів. Александер Дулеба то політолоґ, выкладач і аналітик. Вчыт на Пряшівскым Університеті. Од 1995 р. робит як дослідник в Slovak Foreign Policy Affairs (Словацка Орґанізация Заграничной Політикы). Был од грудня/децембра 2012 р. до яри 2014 першым предсідательом Округлого Стола Русинів Словациі. З огляду на своі професийны обовязкы, не хотіл веце кандидувати на тоту функцию, але єдночасно з тым і дальше остал головным координатором документу під назвом «Проґрам розвитку русиньской нацийональной меншыны в Словацкій Республиці», котрый Округлый Стіл закінчыл і принял в маю 2015 р.


Поломницкій центр в Клокочові

На старым поломницкым місци грекокатоликів на Земплині, в селі Клокочів в окресі Михалівці, возникне поломницкій центр. Його основательный камін посвятил в суботу, 7. марця, апостольскій адміністратор Кошыцкой Грекокатолицкой Єпархіі владыка Кірил Василь. Посвячыня проходило в рамках марцьовой фатімской суботы. Архієрейску літургію служыли кошыцкы владыкы – єпарха Мілан Хаутур і адміністратор Кірил Василь. Проєкт реконструкциі має обнимати м.ін. сучасный простір, де бы мала выникнути адекватна база до приниманя поломників. Другым пунктом проєкту єст вытворіня просторів на кватерунок. Село Клоковіч, в котрым буде центр, стало ся вызначным поломницкым місцьом іщы в 1670 р., по тым як ікона Пресвятой Богородиці в місцевій церкви зачала слезити, а пізнійше і рыдала. В рамках 350-ой річниці того чуда Кошыцка Єпархія выголосила рік 2020 Ювілейным Роком. В його рамках ікона Клокочівской Богородиці буде і в Римі, папа Франциск буде при ній служыл 29. червця/юнія. При тій нагоді хоче папу римского кошыцкій владыка Мілан Хаутур попросити, жебы народну назву іконы піднял до офіцияльной реґіональной назвы «Покровителька Земпліна».

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі