Голосник

Сумар дня на 12. січня/януара 2021 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 12. січня/януара 2021 р.


Знищена капличка при синім шляку в Камяній буде одремонтувана

Сут уж першы інформациі, як капличка при синім шляку в Камяній могла выглядати перед девастацийом і як вернути єй давну функцию. Історийом памятника заінтересувала ся редакция часопису «Сандеччан», которой апель і наголосніня справы закінчыли ся успіхом. По першій публикациі на тему шляковой капличкы до редакциі зголосила ся властителька місцевого вытягу і выразила дяку реконструувати знаный каждому в селі обєкт. Готова єст фінансувати цілый кошт, потрібує лем інформациі або знимок, як скорше могла выглядати каличка, што дозволит докладно одремонтувати памятник. О поміч прошено чытальників часопису і любителів Низкого Бескіду. Одозва была барз скора, особливо зо страны жытелів сусідніх сел Камяной, напр. жытелів села Берест, де находит ся крест з подібном будовом, котрый быти може послужыт як інспірация до реновациі.

Нова едиция конкурсу «Задбаный Забыток»

До 31. січня/януара мож слати зголошыня до міністерияльного конкурсу «Задбаный Забыток». Зголошувати можна обєкты з малопольского воєвідства, котры в попередній едициі нашли ся серед лавреатів. Конкурс має характер отвореный і неодплатный. Адресатами сут властителі і заряджаючы забытковыма обєктами, што сут вписаны до реґістру нерухомых памяток. Конкурс має на ціли нагородити опікунів памяток за іх тяжку працу і одповідальніст звязану з охороном спадковины та промувати одповідню опіку, таку як ведіня дослідничых ци консерваторскых прац, реновациі ци адаптация. Надзір над конкурсом в імени Міністерства Культуры і Нацийональной Спадковины має Ґенеральный Консерватор Забытків. Конкурс пройде в шестьох катеґориях: фіксуваня вартости памяткы, ревітализация культуровой обшыри і ляндшафту, адаптация забытків, деревяна архітектура і будівництво, забыткы технікы і специяльна катеґория – властиве хоснуваня та постійна опіка над забытком. Нагороджены і выріжнены отримают таблицю «Задбаного Забытку», a самы памяткы буде мож обзерати в конкурсовій публикациі. В попередніх едициях конкурсу жырі нагородило тіж забыткы з Лемковины, напр. церков Покровы Пресвятой Богородиці в Ганчовій.

Дзвінниця в Полянах Суровичны така як в минулым

На офіцийным сайті одбудовы дзвінниці в Полянах Суровичных вказал ся комунікат з подякуванями за збірку 1% податку за рік 2019. Адміністраторы страны поінформували, же повело ся зобрати більше як 4,5 тис. зл, што покрыє більшіст тогорічных выдатків. Поляны Суровичны то село положене во східній части Низкого Бескіду, в минулым замешкане головно Лемками. З цілого села лишыла ся лем знищена дзвінниця. В 2012 році обєкт обнял проєкт веденый Стоваришыньом Маґурич, Туристичным Клюбом Електриків «Стыкы» і Сарептом. До той поры направлено муры дзвінниці і зреконструувано дах. Того рока за згромаджены грошы завішеный буде дзвін і замонтуваны будут інформацийны таблиці. Зачнут ся тіж рыхтуваня до будовы огороджыня.

Новы пути і атракциі в Бєщадах

В долині выжнього Сану явила ся нова туристична атракция. Од недавна можна вандрувати з Мучного до видоковой вежы, што ся находит на верху Єленячого, одкале барз добрі видно польскы і украіньскы Бєщады. Атракция тішыт ся популярністю серед туристів. Нова стежка возникла в рамках Промоцийного Лісового Комлексу «Бєщадскы лісы». Пресовый секретар Реґіональной Дирекциі Державных Лісів в Коросні підкрислил, же в Бєщадах винны возникати наступны пути і атракциі, котры притягнут туристів в ріжны части гір, не лем в полонины. Тото дозволило бы розвязати проблем за вельох люди на стежках, што міцно докучало туристам того рока. Долина Сану надає ся до того ідеальні, то дальше не до кінця одкрыта обшыр Бєщадів, з прекрасным краєвидом та богатом і цікавом історийом.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі