Голосник

Сумар дня на 13. грудня/децембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 13. грудня/децембра 2019 р.


Засіданя Рады Міністра про шкільництво

В віторок, 10. грудня/децембра, в просторах Міністерства Шкільництва, Наукы, Досліджаня і Спорту Словацкой Республикы проходило 3. засіданя Рады Міністра про нацийональне шкільництво, якє вюл єй підпредседа і державный секретар ресорту шкільництва Петро Крайняк. На засіданю присутны были і представникы мадярской, ромской і німецкой меншын. Крайняк зреферувал м.ін. справу печатаня публикациі «Познакомме ся, нацийональны меншыны». Представлено новы додаткы ґу рамковым навчальным плянам про основны школы з навчальным языком нацийональной меншыны. Ґенеральна директорка секциі нацийональной і інклюзивной освіты Мария Прекоп поінформувала членів Рады про рыхтуваня словників для педаґоґів, буде серед них і словацко-русиньскій педаґоґічный словник. Цілю тых словників є дати педаґоґам меншыновых шкіл термінолоґічне поясніня найчастійше хоснуваных термінів в обшыри педаґоґіі.

22. Малопольскє Форум Позаурядовых Орґанізаций

Більше як 300 представників малопольскых позаурядовых орґанізаций, урядників і соспільных діячів стрітило ся на 22. Малопольскым Форум Позаурядовых Орґанізаций. Засіданя одкрыл Едвард Чесак, якій в Заряді Малопольского Воєвідства занимат ся підпором орґанізаций і стоваришынь. Бесідувал він, што позаурядовы орґанізациі сут єдным з важнійшых партнерів для Самоуряду Малопольского Воєвідства. На будучый рік на задачы реалізуваны тыма орґанізациями переданых буде близко 38 млн зл. Конференция, котра все проходит в Кракові, є місцьом до выміны інформаций і добрых практик для осіб, якы роблят ци звязаны сут з реґіональныма позаурядовыма орґанізациями. Серед тогорічных прелеґентів были м.ін. Радослав Подоґроцкій, заступця директора Департаменту Громадяньского Соспільства в Канцеляриі Презеса Рады Міністрів, і Стефан Колуцкій, кєрівник Бюра Проґаму Фундушу Громадяньскых Ініциятив, якій бесідувал про новости звязаны зо стараньом ся о дотациі. В другій части Форум признано Крышталы Соли, нагороды для найліпшых позаурядовых орґанізаций і соспільных діячів.

Ватра Стріляня з Лука на Лемковині

Заран в Ґладышові пройде зимова едиция подіі Ватра Стріляня з Лука. Буде то продолжыня змагань, якы прошли на яр того рока на Вірхни. Перша Ватра добрі ся приняла, зато рішено зробити дальшу. Люде з цілой Польщы придут на Лемковину, жебы змірити ся в стріляню з лука до ціли поміщеных в терені. Подію орґанізуют особы здружены в ґрупі Луковы Стрільці Розембарк. Рахуют, што акция ся прийме і ввойде в календар постійных імпрез Низкого Бескіду.

Пізны іконы. Направду падіня?

В будучым тыжни, в серду, 18. грудня/децембра, в Нацийональным Музею в Кракові пройде прелекция др Магдалины Людеры пн. «Пізны іконы. Направду падіня?». Історичка штукы др Людера оповіст про тото, ци оправданы сут опініі, што малярство Церкви XVII, XVIII i XIX ст. то падіня іконового малярства. Часто бесідує ся, што в тым етапі істориі малярства Церкви лишено вельовікову, незмінену традицию іконы так в формальным, як і ідеовым вымірі. Дослідничка буде хотіла розправити ся з тым переконаньом. Доповід пройде в рамках циклю пошырючого асоцияциі з малярством Церкви веденого Нацийональным Музейом в Кракові. Др Магдалина Людера є історичком штукы, науковом робітницьом Нацийонального Музею в Кракові, авторком публикаций з обшыри пізноновожытньой і поствізантийской штукы. Занимат ся малярством і ґрафіком Середньой Европы та сучасным малярством Церкви і методолоґійом його досліджаня.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі