Голосник

Сумар дня на 13. липця/юлия 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 13. липця/юлия
2020 р.


Секретар Стану в Міністерстві Климату в Санковій

В пятницю, 10. липця/юлия, Головный Ґеолоґ польской державы Пьотр Дзядзьо приіхал видіти верчыня в Санковій. Секретар Стану в Міністерстві Климату стрітил ся з самоурядовыма властями. Была то робоча стріча і тыкала спілпрацы в обшыри розвитку і схоснуваня одвертальных джерел енерґіі в реґіоні Санковой і Ґорлиц. Присутны были Малґожата Малух – війт ґміны Санкова, Рафал Кукля – бургомайстер Ґорлиц, Барбара Бартусь – посланкыня, та Ярослав Захарскій з ORLEN Upstream. Были тіж представникы компаній, якы ведут верчыня та занимают ся інновацийныма методами продукциі тепла і студени – Януш Пудло з EXALO Drilling та Пьотр Длуґош з Pro-Invest Solutions. Заплянуваны верчыня мают розпознати засобы термальной воды, яка находит ся на глубокости коло 3000 м. Догваріня обнимат зробліня ґеофізичных та гыдролоґічных досліджынь, котры єднозначні мают потвердити скорійшы припущыня о выступуваню гын ґеотермальной воды. Роботы зачали в маю того рока, конец плянуют на 13. листопада/новембра.

В трасу нордік вокінґ в Ґлоґові, Ліґници і Любіні

Пропозициі трас в Ґлоґові, Ліґници і Любіні та вказівкы як правильні вести тренінґ нордік вокінґ ждут на вшыткых заінтересуваных маршом з кыйками. «Нордік Вокінґ Iнструктажово» то проєкт реалізуваный в рамках шырокого проґраму соспільной одповідальности ЕКО-Здоровля од спілкы KGHM. Проєкты того проґраму сут дармовы і кєруваны до шырокой ґрупы люди в ріжным віку. Окрем нордік вокінґ сут м.ін. ведены для діти лекциі плываня, а для сеньорів рекреацийной ґімнастикы. Як раз «Нордік Вокінґ Iнструктажово» презначеный є для осіб выже 35 рока жытя. До той поры участ в занятях взяло веце як 1500 осіб. Тепер заінтересуваня є іщы векше з огляду на пандемію та факт, што люде выберают індивідуальны формы активности. KGHM в пакєті помічных материялів пропонує трасы в парох містах Мідьового Басену. Фільмы образуют трасы в Любіні, Ліґници і Ґлоґові, сут в них і вказівкы інструктажу та шор додатковых розгріваючых, рекреацийных і реляксацийных вправок.

Дармова правна поміч для жытелів ґорлицкого повіту

Стоваришыня Sursum Corda реалізує проєкт довіреный Ґорлицкым Повітом, в рамках котрого веде дармову правну поміч та дармове громадяньскє порадництво, в тым медияциі. Окрем даваня індивідуальной помочы, Стоваришыня веде тіж правну едукацию. Цілю того є забезпечыти доступ до дармовой правной помочы на передсудовым етапі та підперти жытелів радити си з ріжныма тяжкыма і формальныма ситуациями при помочы правників і громадяньскых порадників. Стоваришыня веде сіт пунктів помочы, м.ін. в Лоси, Ґорлицях, Бобовій і Бічы. Пункты одкрыты сут од понеділька до пятниці в окрисленых годинах. Обовязуют скоршы записы. По деталі позерайте на сайт bip.malopolska.pl/spgorlice.

Фотоґрафія ярмаку – в нагороду таблет

До кінця серпня/авґуста мож присылати знимкы в конкурсі пн. Польща Смакує. Конкурс напрявленый є на вшыткы особы, котры скінчыли 16 років і мают дяку зробити фотоґрафію даякого рільного або рільного продукту до іджыня. Особливі охочо комісия буде обзерала знимкы традицийных, еколоґічных ци реґіональных продуктів з цертифікатом. Фотоґрафія може вказувати продукты в ріжных контекстах, на ріжных етапах продукциі або продажы, нп. обрабляны поля, місцевы ярмакы ци торговиці. Орґанізатором конкурсу єст Державный Осередок Підпоры Рільництва. Нагородами в конкурсі сут таблеты Леново.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі