Голосник

Сумар дня на 14. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 14. лютого/фебруара 2020 р.


Безпосереднім потягом з Кракова, через вроцлав до Берліна

Ресорт інфраструктуры деклярує, што од грудня/децембра того рока зачнут курсувати безпосередні потягы з Кракова до Берліна. Дофінансуваня на такы курсы отримат од міністерства PKP Intercity. Тырвают тіж бесіды о розбудуваню оферты медженародных получынь о пят дальшых реляций. Штоденный потяг з Кракова до Берліна, котрый мал бы зачати іздити од грудня/децембра, на трасі буде мал Катовиці, Вроцлав і Зелену Гору. На тепер найскоршым середком транспорту медже Краковом а столицьом Німец сут самольоты леніі Ryanair. Штоденньо курсуют тіж на тій трасі автобусы, а подорож тырват вісем годин. Получыня желізницьом вымагат што найменше єдной пересідкы в Варшаві. Серед плянів ресорту появлят ся тіж выдолжыня реляциі потягу Краків-Прага до стациі Перемышль. PKP Intercity хоче тіж урухомити од червця/юнія 2021 р. додатковый денный потяг з Вроцлавя до Відня. В будучым році має рушыти і денный потяг реляциі Ольштын-Жылина, што ся находит в пілнічній части Словациі.

В Кривій іщы зимово – буту змаганя в літаню на лыжах

Iщы днес мож зголосити ся до змагань в літаню на лыжах, котры пройдут в неділю, 16. лютого/фебруара, в Кривій. Буде то уж четверта едиция той рекреацийно-спортовой імпрезы. Подія під назвом «Do Upadłego» задумана єст для каждого адепта лыж – так для тых, котры аж і зачынают прібувати своі силы в тій дисциплині, як і тых, котры будут хотіти поправити рекорды трасы. Участникы поділены будут на віковы катеґориі. В змаганях для дорослых іде о тото, жебы зробити найбільше чысло окружынь трасы долгости 7,5 км без намітуваня стилю, а молодіж і діти будут ривалізувати на коротшій трасі клясичном техніком. Орґанізаторами подіі сут Надлісництво Ґорлиці та Стоваришыня Розвитку Шолтыства Крива. До помочы влучыла ся Стаднина Гуцульскых Кони Ґладышів-Реґєтів, котра м.ін. уфундувала вікенды в стаднині.

Вежа для неполнисправных на Кычері

В лемківскым селі Пулавы, в ґміні Рыманів, на верху Кычера мают вознести видокову вежу, з котрой будут мочы корыстати тіж неполносправны особы. Є то ініциятива Бескідского Туристичного Товариства «Перелом Вислока». Готовый є уж вступный проєкт, тырвают роботы при статичных обрахуванях для конструкциі. Вежа, высока на 33 метры, буде збудувана в більшости з дерева, окрем сходів буде мала поміщену центральні шкляну вінду. Думкодавці глядают тепер фінансовой підтримкы ініциятивы, рахуют м.ін. на самоуряды, бо не єст то комерцийный обєкт. В Низкым Бескіді неє вельо одслоненых верхів, одкале мож смотрити краєвиды, одтале тіж популярніст будуваня видоковых плятформ там, де єст то лем можливе. Верх на Кычері є о тілько доступнійшый, што є на убочы креселковый вытяг, котрый довезе неполносправны особы на сам вершок.

«Лося в моім малярстві»

22. лютого/фебруара в Мазярскій Загороді в Лоси пройде вернісаж выставы пн. «Лося в моім малярстві». Своі творы презентувала буде Гелена Янусь, яка од 10 років мешкат на Лемковині. Артистка занимат ся шталюґовым малярством в олійній техніці. Малює тіж акварелями і пастельом. Інспірацийом для творчости є природа і архітектура Низкого Бескіду і Розточа, де Гелена Янусь ся вродила і выховала. До той поры взяла она участ в більше як 60 колективных і 17 індивідуальных выставах. Єст членкыньом Клюбу Штукы при Ґалериі Дворы Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях. Выставу «Лося в моім малярстві» в Мазярскій Загороді буде мож обзерати до 22. марця.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі