Голосник

Сумар дня на 14. серпня/авґуста 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 14. серпня/авґуста 2019 р.

Повселюдне списуваня в 2021 р.

Уж о два рокы в Польщы проведене буде повселюдне списуваня. Має оно пройти в днях од 1. квітня/апріля до 30. червця/юнія 2021 рока. Перше одбудут ся два пробны списы. Участ в списуваню буде обовязкова. За одмову участи треба буде заплатити кару. Фізичны особы будут мати обовязок інтернетового самоспису, за посередництвом інтернетовой аплікациі, котру придбати буде мож на сайті Головного Статистичного Уряду. Самоспис проходил буде в днях од 1. квітня/апріля до 16. мая 2021 рока. Тоты, котры не будут мати в часі спису доступу до компутера або інтернету, будут мочы в тій ціли дармо схоснувати специяльні зрыхтуваны поміщыня з компутерами. Особы, котры не будут мочы дополнити обовязку, напримір з причыны злого стану здоровля, будут списаны вчас телефонічного або безпосереднього інтервю. Як попередньо, повселюдне списуваня буде тыкало демоґрафіі, рівня соспільного богатства, едукациі, віроісповіданя і нацийональности та міґрациі. Припомнийме, што Лемкы в Польщы сут вызнаны як етнічна ґрупа, то єст бездержавна нация. В часі нацийонального повселюдного списуваня в 2011 р. 9641 польскых громадян задеклярувало приналежніст до лемківской меншыны.


Безплатна публична комунікация в Креници

Радны міста і ґміны Крениця рішыли, што од 1. січня/януара 2020 рока жытелі місцевости та туристы будут мочы дармо хоснувати публичный транспорт. До того часу был він безплатный лем для пенсийонерів. Днес іщы невельо місцевости в Польщы має безплатну публичну комунікацию. Приміром може быти Любін, одкале ходят дармовы автобусы до Польковиц.


Новы моделі сонечного систему в Розтоках

В астрономічній обсерваториі в селі Розтокы, котре находит ся в окресі Свидник на Пряшівскій Руси, одвиджаючы можут тішыти ся новом атракцийом. Сут то моделі сонечного систему – інформує словацка пресова аґентура ТАСР. На науковій стежці находят ся окремы моделі сонечного систему, котры подля Мариі Пайзінковой, директоркы Піддукляньского Освітного Центра, до якого приналежыт обсерватория, мают заінтересувати одвиджаючых незалежні од віку. Директорка надіє ся, што новы обєкты будут помічны для тых, пасийом котрых єст астрономія і природничы наукы. В ареалі находят ся тіж волейбольне боіско ци тенісовы корты, до диспозициі сут і телескопы.


Посвячыня осередка «Сарепты» в Команчы

Братство Грекокатолицкой Молодежы «Сарепта» просит на посвячыня одремонтуваных будинків свого осередка в Команчы, в тым каплиці находячой ся на його обшыри. Посвячыня одбуде ся 17. серпня/авґуста о 11.00 годині, а очелювал оно буде архієпископ та митрополита Перемышльско-Варшавскій Євген Попович. По посвячыню вшыткы участны прошены сут на почастунок.

 

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі