Голосник

Сумар дня на 14. січня/януара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 14. січня/януара 2020 р.


Охорона повітря на Лемковині

В пятницю, 17. січня/януара, в будинку Староства Повітового в Новым Санчы, проходила буде одкрыта консультацийна стріча на тему актуалізациі проґраму охороны повітря в Малопольскым Воєвідстві. Подія направлена єст на жытелів Нового Санча як і новосандецкого, лимановского і ґорлицкого повітів. Вчас стрічы запрезентуваны будут пропозициі направчых прац і обовязків для ґмін, повітів та локальных предприємців. Вшытко про доступну едукацию на тему охороны та поправы малопольского повітря. В протязі лем минулого тыжня Маршалківскій Уряд отримал понад 50 зголошынь з підозріньом нарушыня права в области збережыня чыстоты повітря. Більшіст, бо аж 41 зголошынь, тыкала паліня одпадів в домашніх пецах. Найбільше зголошынь переслали жытелі ґмін Біч, Лишкы, Закопаного і Забєжова.

Сліды медведів на гісркых путях

Недавно бесідували сме о медведях з Підкарпатской Руси і Низкого Бескіду, котры через плюсовы температуры мают проблем зо сном і гібернацийом. В остатнім часі вказало ся, же аж і в высшых областях гір приходит отепліня, а термометры вказуют нетиповы як на тоту пору рока температуры. Так было і по пілнічній стороні Татер, де в околици Морского Ока термометры вказували 2 градусы, а на гірскых путях туристы взріли першы того рока, сліды медведів. Але працівникы гірскых служб і Татряньского Нацийонального Парку бесідуют, же при найблизшых мінусовых температурах медведі зас підут спати, лем не знатя, коли то буде, бо тогорічна зима являт ся вынятково лагідном. Зо взгляду на потепліня і актуальны температуры, устабілізувала ся тіж лявинова ситуация в горах. Прото татряньскы гірскы службы повідомили о зменьшыню загорожиня до першого ступеня. Припоминают тіж, же фурт єст то загорожыня, а на гірскых путях треба быти добрі зрыхтуваным і осторожным.

Школіня для жытелів ґміны Устя Рускє

Зачал ся набір на цифровы та компутеровы школіня для жытелів ґміны Устя Ґорлицкє. Набір веденый буде аж до мая, а самы курсы сут в цілістю безплатны. Школіня направлены сут на тых жытелів ґмібы Устя Ґорлицкє, котры скінчыли 25 років. Прошены сут предовшыткым сеньоры та неполносправны особы – вшыткы они можут рахувати на спертя і поміч. Занятя будут ся одбывати в Ґладышові в невелкых ґрупах, а школіня обнимат вшыткого 12 годин занять. До выбору доступных єст аж сім можливых курсів, такых як «родич в інтернеті, ґазда в сіти, ци творіня власного інтернетового сайту. Каждый з курсів веденый єст од основ з інструктором і в модерным способі вчыня. На конец каждый з участників отримат цертифікат участництва.

Поможут безроботным ци заінтересуваным власном діяльністю

Малопольска Аґенция Реґіонального Розвитку просит працодавців, безробітных, і вшыткых заінтересуваных власном діялністю на стрічу предприємців. Терміны зтріч то 15. січня/януара в Сломніках в Ґмінним Центрі Культуры, 27. січня/януара в Кракові і 30. січня/януара тіж в Кракові в Уряді Працы. В богатым програмі можеме видіти ріжного рода школіня, презентациі оферт орґанізатора та індивідуальны стрічы з експертами. Єст то нагода ліпше запознати ся з рынком працы, новыма школінями, або офертами підпоры для початкуючых, як і познаня кредитових преференций ци програму розвитку сельскых обшыри. Оферуваны сут тіж консультациі з безробітныма особами цілю вказати можливы джерела дофінансуваня на одкрытя власной фіремной діяльности.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі