Голосник

Сумар дня на 14. жолтня/октобра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 14. жолтня/октобра 2020 р.


Ґорлиці доцінены

В понедільок, 12. жолтня/октобра, вказали ся результаты ранкінґу Денника Правной Ґазеты «Перлины Самоуряду 2020». В катеґориі найліпшый владар в містах до 100 тис. жытелів бургомайстер Ґорлиц Рафал Кукля достал выріжніня і занял высокє 6 місце. Цілю ранкінґу є находити тоты ґміны і міста, котры выріжняют ся новаторскыма думками і заанґажуваньом в справы жытелів і можут быти взором для інчых. В другым ранкінґу – «Медияльна Перлина Самоуряду», того самого денника, місто Ґорлиці здобыло І місце (серед міст до 100 тис. жытелів). Ґорлиці доцінено за комунікацийну кампанію пн. «Ґорлиці місто світла». Цілю кампаніі є творити і креувати Ґорлиці як місто атракцийне, розпознавальне, о особливых приметах, беруче зо свого дідицтва і засобів.

Послідній выступ ТАД на долшый час

Театр Александра Духновича в Пряшові днес вечер одпремєрує найновшу пєсу пн. «І мудріяш домудрує». Є то спектакль на мотивах Александра Николаєвича Островского. Термін премєры з причыны панмедіі є уж другій раз перенесеный. «І мудріяш домудрує» то ґротескова істория о хамстві і комплементах, в котрій молодый Ґлумов, головный герой, рыхтує ся робити карєру, послугуючы ся выбрушеным, богатым языком і софістикованыма бесідами. По 150 роках пєса Островского є фурт актуальна і вказує днешній спосіб комунікациі тых «найвысшых», де тоты «малы» знают то добрі схоснувати. Нову пєсу русиньского театру вырежысерувал Матуш Ольга. В спектакли участ бере праві цілый драматичный колектив театру. Днешня рємера буде посліднім выступліньом театру на долшый час з огляду на новы рестрикциі, в рамках котрых є заказане орґанізувати буд-якы культурно-соспільны подіі на обшыри Словациі. Сходити може ся лем шіст осіб, а охоронны маскы зас треба носити і в публичным просторі.

Дальша едиция прятаня воєнных цмонтерів

В суботу, 10. жолтня/октобра, в Народным Дому в Ропици прошла пята стріча, жебы підсумувати акциі прятаня цмонтерів з часу І світовой войны. В 100. річницю битвы під Ґорлицями Малґожата Малух, війт Ґміны Санкова, передала покровительства над цмонтерями выбраным орґанізациям, котры зобовязали ся утримувати порядок на даным цмонтери. На суботній стрічы присутный был м.ін. Яцек Вітас, презез Кружка но 8 Гірского Клюбу Орлы при Головній Коменді в Варшаві, якій заініциювал акцию прятаня цмонтерів. Завдякы його заанґажуваню до акциі прилучают ся дальшы ґміны, мобілізуют ся дальшы орґанізациі і інституциі. Представничкы локальных власти подякували вшыткым вольонтерам, якы взяли участ в порядкуваню цмонтерів, особливо ґрупі з Гірского Клюбу Орлы з Варшавы, функцийонариям Карпатского Одділіня Граничной Стражы, ученикам і учытелям з Центру Рільничой Едукациі в Быстрій, з ансамблю шкіл в Ганчовій, з Карпатской Державной Учельні в Коросні ци Ґмінному Осередкови Культуры в Санковій.

В горах барз тяжкы варункы

В Бескідах на туристичных путях пануют барз тяжкы условія. В высшых плянтрах гір лежыт уж близко 20 цм снігу і фурт го прибыват, видочніст є місцно ограничена, місцями лем до 50 м – поінформували вчера ратівникы з Бескідской Ґрупы GOPR. Сніг курит уж од понеділька, в долинах ліє дощ. Чым выже, тым більше снігу. Туристы, выбераючы ся на пішы прогулькы, повинны мати порядны черевікы, облечыня на дощ, наладуваный телефон з аплікацийом «Ратунок», яка необхідна, коли треба закликати поміч. Може бо сохранити жытя. Треба памятати, што о вельо скорше робит ся темно, і одповідньо заплянувати прогульку. В разі выпадку мож тіж дзвонити під алярмовы номеры: 985 або 601 100 300.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі