Голосник

Сумар дня на 15. липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 15. липця/юлия 2019 р.

Торжественні одсвяткувано 30-літя «Бесіды» та 35-літя «Голосу Ватры»

В минулу пятницю торжественні одсвяткувано 30-літя часопису «Бесіда» і 35-літя явліня ся першого по войні лемківского часопису «Голос Ватры». Конференцийна саля Містецкого Підприємства Комунального Ґаздуваня в Креници выполнила ся гістми. Конферансєром імпрезы был редактор радия ЛЕМ.фм, Севериян Косовскій, а з вводным словом выступил ведучый Стоваришыня Лемків, Андрий Копча. Пак особисты спомины представил Петро Трохановскій, од початку істнуваня часопису «Бесіда» його головный редактор. Реферат на тему Як «Бесіда» формувала лемківскіст? Стратеґіі буджыня лемківской достоменности хоснуваны в Бесідовых дописах выголосила абсольвентка лемківской філолоґіі, докторантка Ягайлоньского Університету, Марта Ватраль. Петро Трохановскій отримал нагороду од Містецкой Бібліотекы в Креници, з котром од долгых років спілпрацує. Редакторови ґратулювали і другы присутны. Подію прикрасил артистичный проґрам в выконаню Сусанны Ярой, котра одспівала 2 співанкы авторства Петра Трохановского, Юлиі Дошны, котра єдну співанку выконала соло, а другу в дуеті з Петром Трохановскым. На конец з красным выступліньом вказал ся ансамбль Барвінок зо Словациі. Петро Мурянка підкрислил, што в писмі вказали ся тексты більше як 200 авторів. Барз подякувал вшыткым за присутніст, а пак запросил на малый почастунок, котрым тіж закінчено святкуваня.


Фестіваль «Світ під Кычером» закінченый в Курові

Вчера,14. липця/юлия, закінчено тогорічный Фестіваль «Світ під Кычером». Проходило оно в Курові на Словациі. Зачало ся о 14.00 год. короводом через село, котрому проводил Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця «Кычера». В центрі села ґаздове Курова привитали вшыткы ансамблі. Кєрівник Кычеры, Юрий Стариньскій, принял од них хліб, пак вручыл в рукы ґаздів паличку як символ перенятя через Курівян кєрівництва над фестівальом в іх селі. Спомнул, же то уж 10 років, як Курів спілпрацує зо «Світом Під Кычером». Пак, на челі з ансамбльом з Курова вырушено на місце концертів. Окрем спомненых, выступували ансамблі з Сербіі, Украіны, Басконіі та Альбаніі. Был то 17. та фінальный ден Фестівалю.


29. поломництво на св. Гору Явір

10. липця/юлия в ґорлицкій церкви о 8.00 год. зобрала ся молодіж на Святій Літургіі, котру возносил опікун Братства Православной Молодежы перемышльско-ґорлицкой єпархіі, о. Юлиян Феленчак, чым зачало ся 29. поломництво на св. Гору Явір. 29 осіб, беручых в ним участ, приіхало з цілой Польщы – Гайнівкы, Яблочына, Варшавы, Кракова, Вроцлавя і з Лемковины. Дорога поломництва вела першого дня через Білянку, Кункову до Устя Руского, де вечером проведена была духова дебата на тему супружества, котру вели о. Петро Пупчык і о. Ярослав Ґрич. Другій ден зачал ся Святом Літургійом в Квятони. Дале молоды з молитвом на устах пішли до Ганчовой. Вечером вшыткы взяли участ во Всеночній, по котрій зорґанізувана была стріча і бесіда на тему таінства крещыня в жытю християн, яку вюл о. Мирослав Цідило. Рано, по молебні, зобраны направили своі крокы до Высовой, а одтамале на Гору Явір, де посвячено воду в студни, а пак зачала ся торжественна Свята Літургія, яку целебрували архієпископы – люблиньско-холмскій Авель і Паісий – перемышльско-ґорлицкій.

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі