Голосник

Сумар дня на 15. листопада/новембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 15. листопада/новембра 2019 р.

 Сойм покликал Комісию Нацийональных і Етнічных Меншын

13. листопада/новембра Сойм Польской Республикы покликал Комісию Нацийональных і Етнічных Меншын. В єй складі нашло ся 16 посланців. Найвеце з них єст з партиі Право і Справедливіст. Згідно з реґуляміном комісия мат занимати ся справами, што мают за ціль підтримувати культурову спадковину нацийональных, етнічных і языковых меншыны, як тіж охорну іх прав. Комісия діє для рівного трактуваня осіб, без огляду на іх етнічне і расове походжыня ци нацийональніст. Найважнійшый успіх комісиі по 1989 р. то принятя в 2005 р. уставы про нацийональны і етнічны меншыны та про реґіональный язык, котра списала правны реґуляциі тыкаючы статусу меншын в Польщы. Соймова Комісия Нацийональных і Етнічных Меншын є окремом од Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын, яка діє на основі спомянутой уставы з 2005 р. В склад той другой входят представникы уряду влады і репрезентанты поєдных нацийональных і етнічных меншын. На лемківску етнічну меншыну припадают два місця в Спільній Комісиі.

Воєвода підкарпатского воєвідства одкликана

Ева Ленярт не єст уж воєводом підкарпатского воєвідства. Одкликал ю премєр Матеуш Моравєцкій, так само як і інчых воєводів і віцевоєводів, котры в парляментарных выборах здобыли посольскы мандаты. Поінформувал про тото Павел Шефернакер, котрый в Міністерстві Внутрішніх Справ моніторує роботу воєводів. В жолтньовых выборах до Сойму выбрано осмеро воєводів. Серед них Ева Ленярт, підкарпатска воєвода. Зараз по выборах зложыла димісию на рукы премєра, а 11. листопада/новембра была ним одкликана. Як інформує МВСіА, до часу покликаня новых воєводів іхні задачы будут робити іх заступці. Ева Ленярт стартувала до Сойму з лист Права і Справедливости, здобываючы єден з найвысшых результатів. Не знатя было, ци зрезиґнує з функциі воєводы на річ посольского мандату. Тым, што мало єй до того заохотити, мала быти высока функция в котрисым з міністерств, бесідувало ся о МВСіА. Не знатя іщы хто буде покликаный на єй місце.

З Любіна безпосереднім потягом до Берліна, Братиславы, Будапешту ци Відня

Од 15. грудня/децембра змінит ся сіт далекых получынь PKP Intercity на Нижнім Шлеску. Любін, до котрого аж в червци/юнію, по вельох роках, вернули реґіональны потягы, стане ся стацийом, де затримают ся не лем далекы, але і медженародны потягы. Разом через Любін і Ліґницю будут іти 4 далекы потягы і єден медженародный, котрым безпосередньо дотерти буде мож м.ін. до Берліна, Братиславы, Будапешту ци Відня. Потяг веде ваґоны до каждого з тых міст. Австрийска Желізниця потвердила уж реляцию того потягу. На сайті перевозника доступны сут уж білеты з Ліґниці і Любіна до выміненых міст та до посередніх місц затриманя. Найтуньшый білет мож достати уж за 19 евро. Місця мож резервувати в ріжным стандарді, тіж такы, де мож сой лачы. То, же потяг може іти через Любін, то ефект великой інвестициі PKP PLK, котре комплетні змінило обставины ведіня руху медже Рудном Ґвізданів а Ліґницьом.

Лемківскы подіі на Чужыні

Стоваришыня Лемків просит в найблизшых днях на дві подіі, котры одбудут ся в двох лемківскых осередках на чужыні. Перша з них пройде заран в Пшемкові. Друга, на котру просит ґожівскій Кружок СЛ, одбуде ся 24. листопада/новембра. Обі подіі то концерты лемківскых і інчых запрошеных ансамблів. В Пшемкові, в рамках Стрічы Трьох Поколінь з Лемківском Культуром, выступлят м.ін. Ластівочка, Ластівчата, Кычера ци Ославяне з Мокрого. В Ґожові на 27. Стрічах з Лемківском Культуром в вечернім концерті выступлят ґрупы з Лемковины, Пряшівщыны і чужыны, буде Бурян, Re-Karpaty, Lemko Tower та Русин Чендеш Орхестра (котра актуально зове ся лем як Чендеш). Гоноровый патронат над том подійом дала Маршалок Любушского Воєвідства Ельжбєта Анна Поляк.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі