Голосник

Сумар дня на 15. жолтня/октобра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 15. жолтня/октобра 2020 р.


Ци Лемківста Творча Осін ся одбуде?

В найблизшу суботу, 17. жолтня/октобра, зачне ся ХХVII Лемківска Творча Осін, яка присвячена буде того рока Меляніі Собин, в звязку з 100. річницьом народжыня той выдатной лемківской поетесы. Покля што, в звязку з шыріньом ся пандеміі коронавіруса, не знатя ци подія напевно ся одбуде. Як поінформувал нас вчера ведучый Стоваришыня Лемків Андрий Копча, вшытко буде залежало од того, ци ґорлицкій повіт буде причысленый од суботы до тзв. червеной зоны. Высловил надію, же подію даст ся зорґанізувати без ниякых проблемів, но орґанізаторы просят, жебы присутны памятали на основны ограничыня і обовязкы звязаны з закрываньом твари. Першый ден Лемківской Творчой Осени за пляном має ся одбыти в Бортным, де народила ся і по выгнаню вернула Мелянія Собин. В проґрамі м.ін. панихіда на гробі поетесы та звиджаня выставы посвяченой культуровому дідицтву Бортного. Другій ден подіі традицийно перенесе ся до Руской Бурсы в Ґорлицях. В рамках єдного і другого дня будут выступувати русиньскы писателі і артисты, якы запрезентуют свою авторску творчіст. На подію просят довєдна Стоваришыня Лемків, Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях та Шолтыство села Бортне. Більше інформаций найдете на нашым інформацийным портали.


Траґічна автомобільна кракса в Ґладышові

Вчера в Ґладышові прошла траґічна автомобільна кракса, в котрій жытя стратило двоє люди. Перед 10.00 год. на крижівці доріг напрямом на Ждыню і Смерековец пересікнули ся два авта (Авді і Опель). Кракса была на крижівці, котра має сиґналізацийны світла, єдины в Ґладышові. Дві особы з Опля понесли смерт. Опель вдарил в сиґналізацийный столп. Через пару годин тота част воєвідской дорогы была закрыта для подорожуючых. На місци траґедиі робила пожарнича страж з Ґорлиц і Ґладышова. Поліция і прокуратура заняли ся выясніньом справы траґічной краксы. Жытелі Ґладышова і околичных сел звертают увагу, што світла на реченій крижівці барз часто можут запутати шоферів, ідучых том частю дорогы – тым більше, же погода в остатніх днях єст барз нехосенна до ізджыня автами.


Позашорова збірка в грекокатолицкій церкви на Словациі

Понад 55 тис. евро – то сума, котра была назберана в рамках позашоровой збіркы, котру в половині сепрня/авґуста выголосил пряшівскій грекокатолицкій архієпископ і митрополита Йоан Бабяк. Збірка проходила 30. серпня/авґуста во вшыткых грекокатолицкых парохіях цілой Грекокатолицкой Митрополитарной Церкви sui iuris на Словациі. Про результаты збіркы поінфорнувал вчера Михал Павлишынович з Інформацийного Центра Пряшівского Архієпископства. В пряшівскій архієпархіі назберано 40.500 евро, в парохіях кошыцкой єпархіі то была сума 9.759 евро, і віруючы Братиславской єпархіі назберали понад 5.000 евро. Ціла назберана жертва была выслана на банковый рахунок Патріархату Мелькітской Грекокатолицкой Церкви, котру веде патріарха Юссеф Абсі. Єдночасно было загнане і проводне писмо, в котрым был высловленый і замір єрархів Грекокатолицкой Церкви на Словациі, жебы збірка была розділена медже вшыткы штырі східні католицкы патріархаты, котры діют в Бейруті. Причыном збіркы были наслідства великой експлозиці, котра в Бейруті прошла 4. серпня/авґуста т.р. Грошы мают помочы потерпілым вернути до нормальности.


Дорога з Крениці до Мохначкы закрыта

Як поінформувал Уряд Міста Крениці, од вчера, 14. жолтня/октобра, зачал ся ремонт ґмінной дорогы, яка веде з Крениці до Мохначкы Вышньой. То єдна з бічных пути, яка веде коло санаториі Патрия, а дальше через Якубик ґу Мохначці. В звязку з модернізацийом єдного з одтинків, част пути буде закрыта. Власти апелюют, жебы стосувати ся до знаків, якы вказуют інчы можливы дорогы доізду. До Мохначкы мож заіхати з Крениці тіж од страны Телича, або од страны Крижівкы.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі