Голосник

Сумар дня на 16. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 16. вересня/септембра 2020 р.


Повселюдный Спис простійшый, лем 14 звідань
Перед тыжньом в Братиславі засідала Комісия про Нацийональны Меншыны і Етнічны Ґрупы, котра є порадным орґаном Рады Влады Словацкой Республикы. Серед найважнійшых пунктів засіданя находила ся інформация о рыхтуванях до повселюдного спису, котрый на Словациі проходил буде од лютого/фебруара 2021 рока. Участникы спису будут мати лем основных 14 звідань, зато што Статистичный Уряд більшіст інформаций возме од інчых урядів. Для меншын найважнійшы будут три зо 14 звідань. Люде будут звідуваны о нацийональніст, ци чуют ся членом іщы дакой інчой нацийональности і якій є іх материньскій язык. Можніст подати дві нацийональности то нова опция, як іде о списуваня на Словациі. Проти тій думці были м.ін. представникы русиньской меншыны в Комісиі, а то Мілан Ян Пилип та Петро Медвід. Дальшом справом, про яку бесідувано на засіданю Комісиі, был рапорт з засіданя Рады RTVS з серпня/авґуста тр., дискутувано м.ін. про нацийональне высыланя і продукцию проґрамів меншын. Посліднім пунктом была справа як найскоршой фіналізациі підручника пн. «Познакомме ся, народностны меншыны».
Спадок чысла поступувань з справах порушынь права з ненависти
Заступця Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрациі Блажей Побожый поінформувал на соймовій Комісиі Нацийональных і Етнічных Меншын, што чысло злочынів з ненависти в однесіню «рік до рока» ся зменшат. В 2018 р. зачато 1124 поступуваня в того рода справах, а в 2019 р. – 934. Поінформувал о тым Побожый вчас засіданя, якє проходило в минулый понедільок. Віцеміністер пояснил, што МВСіА вєдно з Головном Комендом Поліциі веде моніторінґ порушынь права, якы мотивуваны сут упереджынями. Каждого місяця в поліциі рыхтуваны сут одповідні рапорты што до злочынів з ненависти, котры пересланы дальше до Міністерства дополняны сут даныма про засуджены справы. Найвеце порушынь права занотувано в самій столици, пак на обшыри шлезского і нижньошлезского воєвідств. 490 злочынів вязало ся з нацийональным і етнічным походжыньом. Найбільше было взглядом Украінців (170 в 2018 р. і 144 в 2019 р.) та взглядом Жыдів (одповідньо – 181 і 128).
Є надія, же вкінци вывезут токсичны одпады
В понедільок, 14. вересня/септембра, Містецкій Уряд в Ґорлицях оголосил неограниченый конкурс оферт, жебы усунути небезпечны одпады нелеґальні згромаджены на обшыри бывшой рафінериі Ґлімар. Одпады змаґазинуваны сут в ріжного рода бочках, а тіж стоят свобідні та в стацийонарных великых резервуарах. Оферты мож складати до 1. жолтня/октобра тр. і іщы того самого дня передвиджене є іх отвертя. Місто окрислило тіж термін вывезіня одпадів – має то быти 15. листопада/новембра 2021 рока. Фірма, котра буде хотіла станути до конкурсу оферт, мусит сполнити шор вымогів, а вымогом розсмотріня оферты є выказаня ся двома інчыма подібныма услугами. Окрем інчого внескодавця мусит мати фінансовы середкы або кредитовы можливости высокости 2 млн зл.
Вікарий про Русинів
Oд суботы 12. вересня/септембра Кошыцка Єпархія має вікариів про Мадярів, Русинів і Украінців. До принятя з рук владыкы Кірила Василя золотых крестів з окрашыньом, як знаку свого уряду, дошло вчас богослужыня в грекокатолицкым Катедральным Соборі Рождества Пресвятой Богородиці. Вікарийом про Мадярів остал др Войтех Богач, котрый є і духовным адміністратором мадярскых вірных в Кошыцях, зас вікарийом про русиньскых і украіньскых вірных призначено єромонаха Кассіана Каміля Дрозда, котрый є адміністратором парохіі Гельманівці та актуарьом Єпархіяльного Уряду. Єромонах Кассіан Каміль Дрозд має русиньскє походжыня. Студиювал на Грекокатолицкым Богословскым Выділі Пряшівского Університету, теолоґічны студиі закінчыл на Східній Колеґіі в німецкым Айхштеті. Рукоположеный на священника был в 2009 році, а в 2016 принял монашескій постриг з рук кошыцкого єпархы Мілана Хаутура.
Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі