Голосник

Сумар дня на 17. липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 15. липця/юлия 2019 р.

Скансен в Новым Санчы нагородженый

Сандецкій Етноґрафічный Парк з Ґалицийскым Місточком был выбраный Туристичном Атракцийом 2018 рока в плебісциті Салону Туристичной Індустриі орґанізуваным Сандецком Фундацийом. В конкурсі выбрано тіж Туристичный Бренд Рока та Чловека Туристичной Бранжы 2018 рока. Голосувати мож было традицийні або через інтернет. Результаты оголошены были 28. червця/юнія в Головній Пияльни в Креници. Сандецкій скансен номінуваный был в двох катеґориях: Атракциі та Бренды, побідил в першій з них. Нагородом за отриманя найбільшого чысла голосів є, окрем паперьовой грамоты, промоцийна кампанія на квоту 5 тис. зл в сервісі і місячнику «Сандеччан». Сандецкій Етноґрафічный Парк є єдным з найбільшых в Польщы, а найбільшым в Малопольщы. В лемківскій части видіти мож м.ін. церков, котра ориґінальні находила ся в селі Чорне на західній Лемковині.


«Світ, котрый проминул» іщы через тыжден в Ряшові

Iщы через тыжден, до 24. липця/юлия, мож в Ґалериі Фотоґрафій Міста Ряшів обзерати выставу знимок під наголовком «Світ, котрый проминул. Штоденне жытя лемківской родины на фотоґрафіях Здзіслава Постемпского і Романа Райнфуса». Знимкы вказуют на жытя Русинів довыселенчой Лемковины. Авторы, котрыма сут польскы, нежыючы уж фотоґрафікы, записали на образах много моментів зо штоденного лемківского села. Найбільше чысло знимок походит з 40. років ХХ ст. О кілько знимкы Райнфуса про декторых сут знаны, напримір з попередніх вернісажів, о тілько архів Постемпского уж ніт. Більшіст з представленых фотоґрафій дотля не была шырше вказувана. Позерати мож не лем на цінныы знимкы, але і артефакты з Музею Лемківской Культуры в Зындрановій. Презентуване єст м.ін. ориґінальне народне облечыня з ріжных части Лемковины.


Репортаж з жытя ґорлицкой землі

Містецка Публична Бібліотека в Ґорлицях оголосила конкурс пн. «Без коректы». Є то конкурс на найліпшый соспільно-моральный писаный репортаж звязаный з ґорлицком земльом. Орґанізаторы підкрисляют, што ждут на тексты про штоденніст і люди, на істориі, котры описуют жытя зімане в даным моменті, котре не все є ясне і приємне. Три найбарже інтересуючы роботы будут нагороджены – таблетом, спортовом камером і голосником bluetooth. Выріжнены репортажы опубликує ся на локальным портали halogorlice.info. До участи запрошены сут ученикы середніх шкіл ґорлицкого повіту. Термін присыланя прац минят з остатнім дньом серпня/авґуста. Оголошыня результатів пройде до 15. вересня/септембра 2019 р. Реґулямін конкурсу та дрібниці находят ся на офіцийным сайті ґорлицкой бібліотекы.


Товариство Низкого Бескіду з вельома пропозициями

Через цілы вакациі мож брати участ в ріжных варштатах тыкаючых народного ремесла на Лемковині. Стоваришыня Товариство з Низкого Бескіду зрыхтувало серию стріч, на котрых мож попрібувати ся в занятях, котры уж рідко коли і де трафляют ся в штоденній роботі. Мож спрібувати выробити деревяны лжыці, чачка, зрыхтувати натуральны косметикы, лялькы-мотанкы, лемківскы кривулькы ци аж і скомпонувати мініліс запертый в шклі. Занятя ведут специялисты в даній обшыри, треба ся лем скорше записати. Товариство зосереджат любителів Низкого Бескіду, єст соспільном орґанізацийом, цілю котрой єст м.ін. інтеґрувати місцеву соспільніст, розвиток місцевой туристикы ци діяня для сохраніня локальной природы, краєвиду і історично-культуровой спадковины. Найпопулярнійшом ініциятивом Товариства є цикличні орґанізувана подія пн. «Дикы Столы», в часі котрой рыхтувана єст велика гостина близко натуры, в щырым поли, на якій мож попрібувати розмаіты домашні стравы.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі