Голосник

Сумар дня на 18. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 18. лютого/фебруара 2020 р.


Выстaвa Анджея Пєцуха «В Ганчівскых Горах»

Од 16. лютого/фебруара аж до 27. марця в Центрі Туристичного і Культурового Продукту Ґорлицкого Бескіду «Стара Реміза» в Высовій мож буде обзерaти выстaву «В Ганчівскых Горах» авторства Анджея Пєцуха. Фотоґрафіі представляют Руштовы Горы, котры обнимают обшыр од рікы Білой і Ропы по польскій страні та обшыр лівого доплыву рікы Топіі по словацкій страні. Сут то домінуючы горы в Низкым Бескіді з найвысшым верхом Лацковом. Анджей Пєцух єст не лем любительом гірскых вандрівок, але тіж реґіональным істориком і інвентаризатором памяток, зато в його працах мож видіти не лем красу природы, але і реґіональной архітектуры ци важных історичні місц Низкого Бескіду.

Костел Святого Осифа в Мушыні жде на одреставруваня

Костел Святого Осифа Обручника в Мушыні буде одреставруваный. Ремонтовы і консерваторскы роботы будут дофінансуваны з Реґіонального Операцийного Проґраму Малопольского Воєвідства і унійных фондів. Костел будуваный в бароковым стилю хоснуваный єст од 1728 рока. Його будова тырвала більше як 50 років. Єст то єдна з найціннійшых памяток не лем новосандецкого повіту, але і цілой Малопольщы. Єст рідкым приміром сакральной оборонной будовлі, а в середині можна видіти вельо творів штукы з XV-XIX в. В рамках надходячого ремонту выміняти будут дах, роблена буде елевация, одновлят і дзвінницю та капличку Св. Яна Непомуцкого. В середниі тіж плянуют зміны. Одновлены будут кафлі, а консервациі підданы будут стіны і повала. Ремонт тыкат ся тіж м.ін. головного і бічных олтарів та находячых ся в святыни образів. Працы проведены в костелі не лем вернут його давну хвалу, але тіж дозволят орґанізувати в середині ріжного рода культурны подіі, концерты, колядуваня ци варштаты. Цілый кошторис проєкту то близко 11 млн зл.

Чысто нова «Хатка Пухатка» уж в 2021 році

Культова «Хатка Пухатка», значыт найвыже положена в Бєщадах колиба, што ся находит на Ветлиньскій Полоніні в актуальній формі діє іщы лем до кінця квітня/апріля. Пак буде она закрыта – на два сезоны і зас отворена аж в 2021 році, уж як чысто новый будинок. Пут до колибы єст єдным з найпопулярнійшых в Бєщадскым Нацийональным Парку. Будовляны працы зачали ся 17. лютого/фебруара і в іх рамках побудувана буде локальном фірмом з Ветлины нова деревяна конструкция. Будинок зрыхтуваный буде на подобу реґіональных забудувань, якы находят ся в саноцкым скансені. До часу коли зачнут ся роботы на верху, цілый будинок буде зложеный на будовляным пляци, ознакуваный і конструкция буде розложена, жебы мож было перенести вшыткы елементы на гору і зас іх там зложыти. Єст то спричынене трудныма обставинами на Ветлиньскій Полоніні. Не єст то єднак найбільша трудніст, яка жде в часі будовы, головный проблем то транспорт так великых части на верх і брак воды і електрикы на горі.

Варштаты лемківскых танців з ведучым ансамблю «Кычера»

28. і 29. марця в Домі Культуры «Імєлін» в Варшаві проходити будут першы одкрыты загальнопольскы варштаты лемківскых танців, котры поведе інструктор і ведучый Лемківского Ансамблю Пісні і Танця «Кычера» – Юрий Стариньскій. Орґанізатором подіі єст Стоваришыня Вытний Голубця. В 12-годинным проґрамі находит ся од 15-ох до 20-ох лемківскых танців, якы поділены сут на пару тематичных блоків: будут танці в ізбі і на повітрю, обрядовы і гуляны через діти. Запрезентуваны будут крокы, фіґуры та мелодия м.ін. до карічкы, козачка ци встеклой полькы. Mузика буде ішла нажыво. Окрем практичной страны, одбуде ся тіж коротка прелекция на тему м.ін. істориі, культуры, облечыня і самых Лемків. Варштаты направлены сут на вшыткых охочых, котры мают дяку ся навчыти або привчыти. Резервация місц ведена єст до 8. марця, треба выполнити формуляр, якій ся находит на фейсбуковій страні подіі.

фот. Nasze Bieszczady

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі