Голосник

Сумар дня на 18. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 18. вересня/септембра 2020 р.


Зачала ся судова справа осіб звязаных з нелеґальным транспортом і складуваньом токсичных субстанций в Ґолрицях

В дополудньовых годинах в середу, 16. вересня/септембра, в Округовым Суді в Новым Санчы зачал ся процес осіб звязаных з нелеґальным транспортом і складуваньом токсичных субстанций на терені бывшой рафінериі нафты Ґлімар в Ґолрицях. На лаві оскарженых засіло 8 осіб, м.ін. Вєслав С., Ґжеґож П., Анджей Б. ци Юзеф Ґ. На першій розправі одчытали акт оскаржыня і формальні зачали процес, котрый, подля слів заступці Рейонового Прокуратора в Ґорлицях Станіслава Корбеляка, буде барз скомплікуваный. Акта справы з залучниками то разом парудесят томів. Як выходит з неофіцийнoгo розпознаня, справа ґорлицкых одпадів так по правді не тыкат самых Ґорлиц, але є елементом цілой злочынной укладанкы. Оскаржыня тыкают ріжных діянь веденых на обшыри мазовєцкого, шлезского, підкарпатского і малопольского воєвідств. В акті находят ся оскражыня м.ін. о діяня в зорґанізуваній злочынній ґрупі та о порушыня права проти загальній безпеці і середовиску.

Музей не до обзераня, а до практикуваня вшыткого

Од вчера в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові проходит цикль безплатных варштатів для діти і молодежы. «Кєд іде о молодіж, то тота границя віку не єст до кінця окрислена, як ся хтоси чує молодо, то значыт, же є молодіж» – бесідує Ваньо Дзюбина, властитель Едукацийной Загороды в Ґладышові, головный інструктор варштатів. «На варштатах буде мож познати дакус інформаций з культуры і істориі Лемковины, а практичны занятя звязаны будут з зерном, млинарством, кус з робліньом олію, ниток з лену, зробиме тіж даку лжыцю або ґонт з дерева, ци забавку, бо діти дома давно не лем мусіли помагати, але тіж ся кус і бавили» – запрашат влатитель Загороды, Дзюбина. Лемківска Едукацийна Загорода в Ґладышові є реконструкцийом традицийной лемківской забудовы. Складат ся з типовой хыжы, двох шпіхлірів, ориґінальных вітровых млинів, єст і студня з журавльом і кєрат. В поміщынях найдеме давне ґратя і нарядя, котры хоснуваны сут вчас презентаций і варштатів, зато што музей в Ґладышові є місцьом не до обзераня, а до практикуваня і прібуваня вшыткого. Контакт до орґанізаторів найдете на сайті dziubynilka.pl.

О Лемках найліпшым науковым дебютом

Книжка др Анны Вільк, абсольвенткы Католицкого Люблиньского Університету Яна Павла ІІ, выграла в 12. едициі конкурсу о Нагороду ім. Томаша Стжембоша на найліпшый науковый дебют тыкаючый найновшой істориі Польщы. Публикация «Лемкы. Медже інтеґрацийом а розбитьом (1918-1989)» др Анны Вільк то результат докторской розправы зрыхтуваной під науковом опіком проф. Рафала Внука на семінариі з істориі ХХ ст. Книжка тыкат політичной істориі Лемків в Польщы. Представлят історию соспільности на фоні процесу выділяня ся ґруповой спійности, а тіж гляданя достоменности в ситуациі украіньско-польскых змагань во влучыню Лемків до свойой спільноты. Книжка др Анны Вільк описує історичны процесы і найважнійшы подіі, котры влияли на розвиток ґрупы, жебы вкінци довести до дезінтеґрациі і розселіня Лемків. Публикация в лютым/фебруарі тр. была тіж номінувана в 8. едициі літературного конкурсу о Нагороду ім. о. проф. Болеслава Кумора в катеґориі Книжка про Сандеччыну.

Узкоторівком по східній Лемковині

Вшытко вказує на тото, што уж в будучым році урухомлят переізды біциґльовыма дрезинами по торовиску бывшой лісовой желізниці на трасі Репед-Душатин, а в будучности – дале до Смільника, значыт місцевостями східньой Лемковины. Торы хоче выремонтувати Фонд Тором Ославы з Команчы, жебы ожывити туристичный рух в реґіоні і ґміні. Желізницю побудувал початком 20. років ХХ ст. ґраф Станіслав Потоцкій, жебы звозити дырва з ліса, а по войні желізнию получыли з Бєщадском Лісовом Желізницьом в Смільнику. Реактивация бывшой узкоторівкы буде можлива завдякы унійным грошам, о котры старают ся люде з Фонду. Члены той орґанізациі в сусідстві желізницьовой стациі в Команчы зробили експозицию, яка припоминат желізницьовы бічны торы, а на торах уставили ваґоникы з должыцьом і дрезину.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі