Голосник

Сумар дня на 19. серпня/авґуста 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 19. серпня/авґуста 2019 р.

Русиньска Забава в Празі

Караторусиньскій Краяньскій Центр просит на Русиньску Забаву, котра одбуде ся 14. вересня/септембра в Спольковым Домі в Празі. Забава буде тырвала од 18.00 до 1.00 год. До танця заграт русиньскій ансамбль Аполлонія. Ціна білету то 300 чешскых корон. Подія є нагодом, жебы не лем погуляти, але і ся стрітити з Русинами з Підкарпатя, Словациі і другых держав. Хто хоче скорше купити вступне або має даякы звіданя, може контактувати ся з орґанізатором.


5. Карпатскій Фільмовый Фестіваль пройде уж в тым тыжни

Явил ся уж полный проґрам 5. Карпатского Фiльмового Фестiвалю, котрый пройде в днях од 22. до 25. серпня/авґуста тр. в Короснi. Подiя орґанiзувана єст в рамках Фестiвалю Культур Погранича – Карпатскы Климаты. Першый ден фестiвалю, якій выпадат уж в найблизшый четвер, зачне ся о 18.00 год. одкрытьом трьох выстав фотоґрафii – «Подорожы Томаша Свіонтка», «Лемковина – вчера i днес» та «Выгнаны святыні». Запрезентуваны будут і фiльмы «Три iсториi Ґалициi» в режысериi Ольґы Онишко та «Весiля» Войтка Смажовского. Представлена буде презентация пн. «Коросно в ґалицийскій добi», будут прелекциi та концерт ансамблю Святый, якій промує платню «Galician Voodoo Blues». В пятницю вкажут документальны фiльмы, м.ін. «В Новици на кiнци свiта» ци «40 рокiв осадництва. Вiслочок-Пулавы». Буде нагода стрiтити ся i побесiдувати з режысером Кжыштофом Кжыжановскым, котрый другого фестiвальового дня запрезентує своi бєщадскы документальны фiльмы. В дальшых днях видiти буде мож вельо інчых продукций, серед котрых находят ся i такы звязаны з Лемками, нп. «Никыфор – моє другє мено» Рафала Ґрушковского ци етноґрафiчный образ Мариi Бриляк-Залуской пн. «Давна Сандеччына – Лемкы». Подію закiнчыт прелекция з показом сляйдiв пн. «Выгнаны святыні», стрiча з коросняньскым ґлобтроттером Томашом Свіонтком i показ фiльму «Самітна подорож ровером над озеро Байкал» Кжыштофа Антоша.


Фольковиско – голосуваня

На фейсбуковым фанпейджы цикличной уж подіі Фольковиско – Фестіваль Культуры Погранича явила ся анкєта, в якій голосувати мож на ансамблі, котры запрезентуют ся на дальшій едициі подіі, што пройде в липци/юлию 2020 р. Головном цілю фестівалю єст получыти традицию з сучасністю, надати народній культурі нову форму. Важным елементом фестівалю єст участ гости в імпрезі, концертах, варштатах народного знаня. Як заявляют орґанізаторы, Фольковиско 2020 буде іщы богатше в атракциі, а то зо взгляду на головный мотив – «Машына часу», основом котрого сут спомины. Серед ґруп, на якы мож голосувати в фейсбуковій анкєті, находят ся і тоты з лемківскым репертуаром – Серенча, Ансамбль Руской Бурсы в Ґорлицях «Терочка», капеля Древутня і Оркєстра Св. Миколая. Фестіваль проходит в селі Ґораєц і тішыт ся великым заінтересуваньом, а в будучым році буде ювілейна, десята едиция подіі. Вступне неодолга буде уж продаване.


Збірка грошы на награня відеокліпу до співанкы «Лемко»

Ґрупа Секция, яка мішат ріжнорідны музичны жанры, основом котрых єст рап, при інструментально-вокальній підтримці Сестер Бочнєвич награла на свою другу платню співанку пн. «Лемко». Твір створеный был з думком о вшыткых тых, котры не мают понятя о Лемках-Русинах або тіж вважают Лемків Украінцями. Тепер вокалиста ансамблю Секция просит о фінансову підпору, завдякы якій повело бы ся награти професийональный відеокліп до той співанкы, што тіж збільшыло бы засяг плянуваного переказу. Грошы вплачати мож на страні zrzutka.pl.

 

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі