Голосник

Сумар дня на 2. січня/януара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 2. січня/януара 2020 р.


Війт ґміны Липинкы входит на судову дорогу з Омбудсманом Адамом Боднаром

10. грудня/децембра Омбудсман в Польщы Адам Боднар заскаржыл до воєвідскых адміністрацийных судів пят принятых в Польщы декляраций самоурядів «свобідных од ЛҐБТ». Арґументувал, што постановы дискримінуют негетеронормативны особы, выключают іх зо самоурядовой спільноты і не сут згідны з правами чловека. Єдном з ґмін, котра достала такє писмо, є ґміна Липинкы в ґорлицкым повіті, в склад той ґміны входят два лемківскы села: Боднарка та Розділя. По двох тыжнях од выстосуваня писма голос в справі занял війт ґміны – Чеслав Ракочый. Повіл, што не плянує вернути піднятой постановы і тым самым входит з Омбудсманом на судову дорогу. Рада ґміны хоче выступити о одшмаріня скаргы. Ідеолоґію ЛҐБТ окрислил війт Ракочый як (цитуваня) «вынятково шкідливу». Борбу о рівны права соспільности ЛҐБТ прирівнал до алькоголизму і наркоманіі, а насиляючу ся в державі гомофобію – до борбы з нима. Безплатну поміч ґміні заоферувало Ordo Iuris. Війт не выключат можливости схоснуваня єй. За ґміном Липинкы в суді найдут ся інчы. Боднар заповіл заскаржыня дальшых 85 самоурядів, котры підписали гомофобічны постановы.

Буде розбудова дорогы од Ропы на Новый Санч

Новосандецкій посол партиі Право і Справедливист Аркадиюш Мулярчык оголосил, што отримал позитивну одповід од Міністра Інфраструктуры – Рафала Вебера, тыкаючу ремонту державной дорогы но 28 на одтинку од Нового Санча через Ґрибів аж до Ропы. В писмі мож чытати, што Міністер Інфраструктуры рішыл Проґрам Інвестициі (значыт подал до реалізациі) задачу пн. «Розбудова державной дорогы на одтинку Новый Санч – Ропа». Інвестиция буде реалізувана на одтинку долгости більше як 24 км, буде обнимала піднесіня носности верхньой верствы дорогы, поправу технічных параметрів і стану дорогы. В плянах є перебудова крижівок з самоурядовыма дорогами, зробліня смуг до выпереджаня, будова автобусовых заток і предовшыткым тротуарів та пішо-роверовых пути.

Што раз менше рысів

Не пережыл раненый рысь з Маґурского Нацийонального Парку, якій был перед парома днями перевезеный до специялистичного осередка в Кракові. Не повело ся вратувати того барз рідкого і хороненого звіряте. Популяция рысів в Польщы чыслит близко 200 штук. Раненого рыся найдено при дорозі в околицях Малого Лісика коло Нового Змигорода. Через пару годин глядали го Францішек Зребєц, комендант стражы Маґурского Нацийонального Парку, Даміан Новак, кєрівник до справ охороны природы в парку, та Катажына Козира, специялиста теріолоґ. Рысь завандрувал аж до єдной з ґаздівок в Новым Змигороді. Звіря часово усплено, а по докладным досліджыню потверджено поважне пошкодженя лабы. В специялистичным осередку в Кракові проведено паругодинну операцию. Звіря не пережыло. Працівникы Маґурского Нацийонального Парку не подали, ци мают підозріня што до причыны смерти рыся.

Варголь серед найдорожшых артистів

Образ Енді Варголя нашол ся серед 10 найдорожшых творів штукы проданых в 2019 році. «Double Elvis [Ferus Type]» з 1963 рока куплено за 53 млн дулярів. Друга част назвы образу походит од названя ґалериі в Лос Аджелес, котра вказувала творы Варголя. Голивудска Ґалерия Ferus в своіх найліпшых часах была ведена Ірвінґом Блюмом, і презентувала такых артистів як Ед Мозес, Роберт Ірвін ци Варголь. Русиньскій артиста властиві каждого рока находит ся в списках найдорожше проданых творів штукы. В минулым році выпередило го пятеро артисітв. За найбільшу квоту продано образ Кльода Моне «Meules» з 1890 рока. Выліцитувано образ за близко 111 млн дулярів. Подля Sotheby’s, орґанізатора авкциі, то рекордова сума за образ того артисты і взагалі за образ імпрезийоністы. На другым місци нашла ся стальова різба Джефа Кунса, котра выглядат гейбы была бальоном. Продано ю за більше як 91 млн дулярів, а за невельо менше, бо близко 89 млн дулярів продано образ Роберта Раушенберґа «Buffalo II» з 1964 р. Образ навязує до американьской іконоґрафіі і нацийональной міфолоґіі, видно на ним орла, фабрику напитку Coca-Colа і вид Джона Фітцджеральда Кеннеді. В першій десятці нашли ся іщы м.ін. образ Френсіс Бекона ци Марка Ротко.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі