Голосник

Сумар дня на 2. вересня/септембра 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 2. вересня/септембра 2019 р.

Ондавка буде частю Бехерова?

Міністерство Внутрішніх Справ Словацкой Республикы рахує, же по найблизшых парляментарных выборах, котры будут проходити на Словациі в слідуючым році, дойде до прилучыня села Ондавка находячого ся в окресі Бардиів до другого села. Як поінформувала словацка пресова аґентура ТАСР, Ондавка мала бы быти прилучена до Бехерова або Выжньой Полянкы. Село не має ани старосты, ани ниякого сельского депутата по двох неуспішных выборах. Прилучыня місцевости до інчой є зложеным процесом. Ондавка буде першым селом, на котрым тот процес буде реалізуваный. З прилучыньом до сусіднього села звязана єст і територияльна зміна, котрой не можна ввести в часі од дня выголошыня выборів до Нацийональной Рады Словацкой Республикы аж до іх выконаня. Оголошыня выборів до парляменту плянуване є на осін того рока, а пройти бы мали кінцьом лютого/фебруара або початком марця 2020 рока. Зато правдоподібні Ондавка буде прилучена до єдного зо спомненых сел по парляментарных выборах. Потрібна буде тіж згода сусіднього села. Кєд Бехерів не даст згоды на прилучыня Ондавкы, рішыня піднимала буде Выжня Полянка.


І в Амерциі ватруют

Карпаторусиньскє Товариство просит на свою шторічну Ватру, котра орґанізувана є уж 7. раз. Одбуде ся она в Зъєднаных Штатах Америкы в місцевости Бордмен, в штаті Огайо. Подія буде проходила 7. вересня/септембра од 12-ой до 20-ой год. при грекокатолицкій церкви, в якій о 18-ій год. одбуде ся літургія. На ватрі буде мож попрібувати розмаіты домашні славяньскы стравы, нп. будженый бочок з жытнім хлібом, кобасу ци перогы. Ідло доступне буде од полудня до 18-ой год. Орґанізаторы заявляют тіж, же будут стары мапы сел, з котрых буде мож вычытати корені даной родины. Вызвучыт і фолькова музика в выконаню Діна Польока, Тома Катрінейш і Боба Бартко, при котрій буде мож погуляти, а фольковы танцюристы вчыти будут славяньскых танців.


Плебісцит Мастеры Аґро

Тырват великій плебісцит Мастеры Аґро, в котрым орґанізаторы выокремили пару катеґорий, в рамках якых мож оддавати голосы м.ін. на рільника, ґаздыню, кружок сельскых ґаздынь ци аґротуристичну ґаздівку рока. І як раз в тій остатній катеґориі до плебісциту зголошена была родинна, екотуристична хата – Ґуткова Колиба, яка ся находит на обшыри Низкого Бескіду. Голосуваня проходит перше на повітовым, пак воєвідскым і вкінци державным рівни. В першым, повітовым етапі плебісциту голосуваня буде тырвало до 18. вересня/септембра тр. Переможці переходят до воєвідского етапу конкурсу і затримуют одданы на них голосы. Каждый з участників голосуваня може оддати свобідне чысло голосів. Жебы оддати голос на Ґуткову Колибу, треба послати відоміст або заголосувати на страні www.nowiny24.pl, де находят ся вшыткы деталі плебісциту.


В Бєщадах вытинают прастары карпатскы дерева

Ситуация з вытинаньом дерев в Бєщадах єст штораз гірша – вытинаны сут прастары карпатскы яворы, букы та ялиці. Бесідує ся, же Бєщады то місце нескінченых карпатскых засобів, што є великым, далекым од правды міфом. Коли вытинали Біловежску Пущу, публична опінія зареаґувала обуріньом. Але кєд під пилами і сокырами падают лісы в Бєщадах, поза парома боронячыма зосередженыма в орґанізациях такых як Фундация Природниче Дідицтво ци Ініциятива Дикы Карпаты, такой реакциі неє. Вытинка дерев, якы сут памятками природы, і нищыня найбарже дикых закутків Бєщад є реалізуваным пляном Державных Лісів і Міністерства Середовиска. Карпатска Пуща то по Біловежскій посліднє так цінне, природничо уникатове місце в Польщы. Зато потрібна є інтервенция. Лісова господарка, котру ся гын веде, як раз тото, што Державны Лісы называют «опіком і дбаньом», приводит радше на думку серию еґзекуций свідомі выбраных поєдных дерев о памятковых вымірах. Під пилами падают найстаршы і найбарже вартістны дерева.

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі