Голосник

Сумар дня на 20. мая 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 20. мая 2020 р.


З молитвом на св. Горі Явір

В неділю, 17. мая, православны Лемкы зобрали ся вєдно з архієпископом Паісийом та духовныма на св. Горі Явір. Правили гын богослужыня в пяту неділю по Великодни – неділю про Самаритянку. По малым освячыню воды зачала ся літурґія, котру очелил архієпископ Паісий в асисті о. митратів Василя Ґалчыка і Вoлодислава Канюка та ігумена Максима з Высовы. На закінчыня молитвы владыка подякувал вшыткым за присутніст, участ в літурґіі, хорови під ведіньом Анны Дыльонґ за спів. Владыка оголосил, што в найблизшым часі на Яворі стане камінный вотивный крест, як жертва ґорлицко-перемышльской єпархіі з прошыньом выбавити світ од епідеміі. Богослужыня на св. Горі Явір, на ділянці, котрой властительом є Православна Церков, правлены сут окрем в пяту неділю по Великодни іщы пят разів: на третій ден Великодня, в праздник свв. апостолів Петра і Павла – 12. липця/юлия, в праздник Успінія Богородиці – 28. серпня/авґуста, Рождества Богородиці, Явірской Іконы Богородиці – 21. вересня/септембра, та на праздник Покровы Богородиці – 14. жолтня/октобра.

Не три, а штырі іконы Новосільского

Од 17. мая до 28. червця/юнія доступна є в Музею Ікон в Супрашли нова выстава. То колекция ікон Юрия Новосільского з засобів Музею Католицкого Люблиньского Університету. «Ікона – дорога через жытя», як звучыт наголовок выставы, то представліня робіт з початкового періоду творчости Новосільского, з кінця 50. років і початку 60. ХХ ст. Видно в них, што формальны приметы іконы підданы сут індивідуальній вражливости і одважній інтерпретациі Новосільского, што уж на все остало особливым знаком робіт артисты. В тым самым часі Новосільскій спілпрацувал з Католицкым Люблиньскым Університетом, м.ін. зрыхтувал цикль доповіди з обшыри сучасной штукы, офірувал тіж університетскому музейови три іконы – старал ся о дозволіня, жебы зробити поліхромію і в університетскым костелі св. Креста. Николи ся тото не повело. До 2017 рока думали, што в колекциі Музею находят ся лем три роботы Новосільского, консерваторскы роботы вказали, што полотно з образом Ісуса Христа Пантократора натягнене є на інче – образ св. Павла. До того часу не знатя, чом Новосільскій натягнул два образы на єден блейтрам, але через тото Музей стал ся властительом уж не трьох, а штырьох ікон артисты родом з Одреховы.

В Меджелабірцях станут інтерактивны кіоскы

Місто Меджелабірці іщы в марци підписало догваріня про спілфінансуваня мікропроєкту пн. «Діґітальне око – інновацине пізріня на пограничну культуру». Згідні з догваріньом будут купувати інтерактивны кіоскы на основі технолоґій ґенеруваных в архітектурі, візуалізациі в реальным часі при помочы розшыреной реальности і віртуальной реальности, котры будут презентувати важны моменты істориі в іх інновацийній подобі в рамках польско-словацкого погранича. Партнером проєкту з польской стороны є ґміна Загіря. Цілю задачы є пошырювати знаня о локальній культурній спадковині при хоснуваню модерных технолоґій. Вартіст цілого проєкту то 51 тис. евро, з чого 41 походит зо середків од Евросоюзу.

Крениця, Рыманів, Мушына і вельо інчых зас приймут курациюшы

В віторок, 19. мая, міністер здоровля Лукаш Шумовскій поінформувал, што од 1. червця/юнія буде можніст провести тесты на коронавіруса в осіб кєруваных до курортів, а од 15. червця/юнія будут курорты одкрываны. Головне огниско захворінь в Польщы находит ся на тот момент на Шлеску, зато уряд влады рішат дальше зносити ограничыня. В звязку з тым, што до курортів кєруваны сут найчастійше старшы, хворы особы, будут робити тесты конечно ім, жебы тримати максимальну безпеку. Од початку того тыжня наново діют фризиєрскы і косметичны заклады, реставрациі, спортовы галі, вертают роботы на фільмовых плянах. Од 17. мая діти ниже 13. рока жытя можут выходити з хыжы без опікы дорослого.

Фот. Славомир Канюк, за: www.orthodox.pl

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі