Голосник

Сумар дня на 21. січня/януара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 21. січня/януара 2020 р.


Задбаный забыток

Іщы лем до 31. січня/януара мож зголошувати кандидатів до конкурсу «Задбаный забыток» орґанізуваногоо Міністерством Культуры і Нацийональной Дідовизны. Тот загальнопольскій конкурс проходит од 2015 рока і направленый єст на завідуючых вписаныма в реґістер забытками. Його цілю являт ся промуваня властивой опікы над старыма обєктами – ведіня дослідничых, консерваторскых, ревіталізуючых та адаптацийых прац, як і систематичных діянь для властивого утримуваня забытків. Нагороды признаваны сут жырі в шестьох катеґориях: фіксуваня вартости забытку, ревіталізация культуровой і краєвидной обшыри, адаптация забытків, деревяна архітектура і будівництво, забыткы технікы і специяльна катеґория – властиве хоснуваня та постійна опіка над забытком. Оголошыня результатів одбуде ся вчас загальнопольскых святкувань Медженародного Дня Охороны Забытків. Нагороджены і выріжнены отримают таблицю «Задбаного Забытку», a самы забыткы буде мож обзерати в конкурсовій публикациі. Вчас попередніх едиций на обшири Малопольщы жырі нагородило м.ін. церков Покровы Пресвятой Богородиці в Ганчовій ци костел св. Софіі в Бобовій.

Нове центр родинной рекреациі в Кривій

Нове центр родинной рекреациі в Кривій уж доступный для любытелів нарт. Вшытко завдякы фінансовій спілпрацы ґміны Санкова і Малопольского Воєвідства. Новоскінчена будова єст уж готова на найблизшый сезон. Што правда, іщы не вшытко єст зрыхтуване як треба, бо внутрі бракує выпосажыня. На тот час буде мож ся загріти, переблечы, скорыстати з тоалеты і познати зимовы пути та локальны туристичны атракциі. Єст тіж великій паркінґ з можливістю лишыти авто на час тренінґів ци турнірів. Будинок находит ся напроти церкви, такой при спортовых трасах та узельным пункті, з котрого розпространят ся сіт туристичных нартовых пути «Сніжны трасы через лісы». На тот час центр діє од віторка до середы в годинах од 12.00 до 16.00 і в вікенд од 10.00 до 16.00 годины.

Гей, в ден Народжыня

26 січня/януара в Ґорлицким Домі Культуры орґанізуваный єст двогодинный концерт коляд «Гей, в ден Народжыня», якій зачне ся о 16.00 год. На сцені вкажут ся два знаны на ґорлцикій земли ансамблі Light String Orchestra і Kantylena. Оба запрезентуют ся в репертуарі з колядами і рождественныма піснями. Light String Orchestra то смыкова оркєстра, в котрій грают учытелі, абсольвенты і ученикы музичных шкіл з Ґорлиц. Ансамбль был основаный в 2019 р. і веденый єст Мартином Фейкльовичом. Другій з ансаблів має за собом уж 15 років концертуваня та многє чысло успіхів і нагорід в переглядах і конкурсах. Діє при Основній Школі в Шымбарку, a творит го тридцетеро молодых артистів.

Найбарже знаный герой міста Біч- Бічскій Кат

Ґміна Біч разом зо Стоваришыньом Зеленый Бескід – Локальном Туристичном Орґанізацийом зложыло внесок до Европейского Фонду Реґіонального Розвитку під наголовком «Мастер Святой Справедливости. На карпатскых путях Бескідників: Біч-Бардиів». Внесок тыкат будовы єдного з найбарже знаных героів міста – фіґуркы Бічского Ката. Фіґурка має станути при ратушовій тюрмі, середвічній вязници, находячій ся в вежы. Кат буде выконаный з металю, разом з цілым його выпосажыньом і мультімедияльныма прикрасами. Одраз буде то поміч для історичных реконструкцийных ґруп, котры одвиджают, або діют в місті. Внесок тыкат тіж будовы музейной експозициі в турмі ката. Експозиция тематично буде навязувала до функциі ката і выміру справедливости в середніх віках. Окрем того, выдана буде тіж публикация «Там од ката. Пут Мастера Святой Справедливости» – так в цифровій, як і печатаній версиі.

Лемківскє Колядуваня в Ґорлицкым Центрі Культуры

Стоваришыня Руска Бурса просит 22. січня/януара на «Лемківскє Колядуваня», котре пройде в Ґорлицкым Центрі Культуры. Перегляд зачне ся о 14.00 год., а акторами будут діти і молодіж з девятьох шкіл находячых ся в ґорлицкым повіті, де ученикы мают нагоду вчыти ся лемківского языка, м.ін. з Ганчовы, Ґладышова, Брунар і Ґорлиц. Колективы запрезентуют ся з колядами і різдвяным репертуаром. Выступит і молодша ґрупа ансамблю Терочка, яка діє при Стоваришыню «Руска Бурса» в Ґорлицях. Сердечні просиме.

 

 

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі