Голосник

Сумар дня на 22. липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 22. липця/юлия 2019 р.

За нами Х Русиньска Ватра в Малым Липнику

В минулый вікенд десятый раз загоріла Русиньска Ватра в Малым Липнику. Тогорічна, ювілейна ватра была іщы богатша од попередніх. Уж в пятницю, 19. липця/юлия, мож было видіти концерт Штефана Штеця разом з ґрупом Горнад, а тіж специяльным гостьом – ґрупом Столичного Дівкы, котрa одспівалa липницкы співанкы. Концерт тот притягнул великє чысло люди. Штець на сам конец выконал і 2 співанкы з Лемковины. На лекциі танців з Лівовской Гуты, черяной і чардаша, котру вели Шпеко Сабол з Катарином Бабчаковом, тіж явило ся вельох заінтересуваных. Першого дня до танця заграл фольклорный колектив Горнад. Не бракло і акордеоністів, котры своім граньом і співом веселили ватрян. Другій ден подіі зачал ся Божеском Літургійом, котра одслужена была на ватряній обшыри. О 16 год. выстартувал фольклорный проґрам. На початку, в проґрамі «Русиньскє Весіля» выступили ансамблі Барвінок з Камюнкы, Верховина зо Старой Любовні, Тріо Кантар з Прагы та ґрупа з Малого Липника. На концерті «Вечер русиньскых голосів» выступило Русиньскє Тріо. Окрем того, на сцені мож было видіти і танцувально-драматичный проґрам о оптациях Русинів з Чехословациі по другій світовій войні в выконаню двох колективів – Горнаду з Кошыц і Рутеніі з Братиславы. Ансамблі зрыхтували на тоту тему своі представліня, котрых фраґменты вказали в єдным близко годинным проґрамі. На ватрі были і другы проґрамы – презентация книжок і платен для діти та промоция фільму Янка Липиньского пн. «В кліщах великых держав. Битва підкарпатскых Русинів о місце в родині европейскых народів». По 22 год. традицийно розпалено ватру, а дальше уж мож было бавити ся при народній музиці Радослава Кертіса.

Посвячыня престола та церкви св. Василия Великого в Конечній

В минулу неділю, 21. липця/юлия, в Конечній одбыло ся посвячыня православной церкви св. Василия Великого і находячого ся в церкви престола. Зачало ся о 10 год. од посвячыня церкви. Літургійом проводил архієпископ Паісий, а присутных было 8 отців з перемышльско-ґорлицкой епархіі, 1 зо Словациі і 1 з Білогостока. На почату владыка повіл пару слів про тото, як буде выглядал обряд посвячыня церкви та престола. Зачато од середины, сціны помазано міром і окроплено свяченом водом. По посвячыню, прошла процесия вколо церкви. Пак, одслужено Святу Божественну Літургію, на котрій співал місцевый хор. Проповід выголосил отец Володимир Канюк, котрый прирівнал посвячыня церкви до таінства хрещыня чловека. На Літургіі присутны были представникы самоурядовых власти. На конец, отец Бараньчук подякувал за заанґажуваня своім парохіянам, так в прирыхтуваня церкви перед том подійом, як тіж труд протягом цілого рока. Ремонт церкви можливый был завдякы дофінансуваню отриманому в результаті старань Фундациі Діалоґ Народів. Через найблизшый тыжден каждого дня о 9 год. служена буде Свята Божественна Літургія, на котры отец Бараньчук горячо просит.

Уж неодолга отвертя видоковой вежы в Креници

Будова видоковой вежы в Креници уж ся кінчыт. Стежка коронами дерев, 60-метрова зізджальня, едукацийны інсталяциі і концерты уж неодолга являт ся на креницкых Солотвинах. Як інформує координатор проєкту, Ґжеґож Ленартович, вежа з видоком на Сандецкій Бескід в Креници має быти удоступнена туристам під конец серпня/авґуста. Будова обєкту тырват уж од парунадцетьох місяци. Траса веде коронами дерев бескідскых лісів. То першый того рода проєкт в Польщы і унікатовый в скали Европы. Конструкция выріжнят ся тіж тым, што збудувана єст з акацийового дерева. Част того проєкту то вежа высокости 49,5 м, котра находит ся на верху лыжной стациі Солотвины Арена, на высокости близко 900 м н.р.м. На верх вежы веде специяльні зрыхтувана видокова стежка в коронах дерев долгости 1030 м. Што більше, конструкция достосувана буде тіж для осіб старшых, неполносправных і родин з дітми – буде можливіст выіхати 6-особовым креселковым вытягом. Окрем того, дає она можливіст орґанізувати вельо ріжных подій. Прикладом може быти концерт «Звукы гір», якій прошол в тым місци, в котрым взяло участ більше як 500 осіб. Роботы над вежом будут завершены з кінцьом липця/юлия.

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі