Голосник

Сумар дня на 22. січня/януара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 22. січня/януара 2020 р.


Премія на Мадярах для проф. Олены Дуць-Файфер

7. лютого/фебруара в Будапешті пройде торжественне вручыня памятной преміі ім. Антония Годинкы за выдатну діяльніст з обшыри розвитку русиньского языка і культуры. Тогорічном лавреатком нагороды остала проф. Олена Дуць-Файфер. Ґалю вручыня нагороды рыхтує Вседержавне Общество Русиньской Інтеліґенциі Мадяр ім. А. Годинкы. Проф. Дуць-Файфер выголосит на місци доповід про ролю лемківской літературы в розвитку і сохраніню етнічной достоменности Лемків. Проф. Олена Дуць-Файфер є активном соспільном діячком, дослідничком, поетком та науковом працівничком Ягайлоньского Університету. Є основательком специяльности росийска філолоґія з русиньско-лемківскым языком, напряму студий, што веденый был парунадцет років на Педаґоґічным Університеті в Кракові. Через долгы рокы проф. Дуць-Файфер была представничком лемківской меншыны в Спільній Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын.

Владыка Кірил Василь остал менуваный за апостольского адміністратора sede plena Кошыцкой Грекокатолицкой Єпархіі

Папа римскій Франциск менувал в понедільок, 20. січня/януара, за апостольского адміністратора sede plena Кошыцкой Грекокатолицкой Єпархіі владыку Кірила Василя, титулярного архієпископа Птолемаіды в Лівіі, дотепер архієпископа-секретаря Конґреґациі про Східні Церкви. Архієпископ Кірил поведе єпархію, котру од выникнутя в формі еґзархату в 1997 році, пак од 2008 року як єпарха веде владыка Мілан Хаутур. Апостольскій адміністратор sede plena є менуваный за справцю єпархіі в часі, коли єпархіяльный єпископ не годен выконувати справы єпархіі з важной, але з характеру діла дочасной причыны, наприклад при хвороті. Не были поданы офіцияльны інформациі, з якых причын не годен владыка Мілан выконувати своі обовязкы, але остає кошыцкым єпархом. Новый апостольскій адміністратор sede plena Кірил Василь вродил ся в 1965 р., походит зо священничой родины. Є автором вельох публикаций і од долгых років спілпрацує з Radio Vaticana.

Концерт в памят етноґрафкы i фольклористкы Уршулі Яніцкой-Кшывды

25. січня/януара в річницю смерти польской етноґрафкы i фольклористкы Уршулі Яніцкой-Кшывды в Завоі пройде пропамятный концерт. Уршуля Яніцка-Кшывда была выдатном знавчыньом культуры Карпат, особливо карпатскых збійників, пастырскых звыків ци народной реліґійности, вірувань, маґіі, в тым очывидно і лемківского фольклору. «Розсыпала ся дуга» то наголовок єдной зо збірок поезиі етноґрафкы, котра на лем занимала ся писаньом науковых публикаций, але і любила бавити ся словом і писати вершы. Тым разом «Розсыпала ся дуга» то наголовок пропамятного концерту в чест фольклористкы, котрый пройде в Центрі Культуры в Завоі в найблизшу суботу. Концерт попереджало буде зложыня квітя на гробі і служба божа в інтенциі вмерлой перед пятьома роками Уршулі Яніцкой-Кшывды. В концерті участ возмут солисты і ансамблі з ріжных стран Польщы.

«Лемкы. Медже інтеґрацийом а розбитьом (1918-1989)»

О тыжден, 29. січня/януара, в Публичній Бібліотеці Міста і Ґміны Мушына пройде стріча з др Анном Вільк, авторком книжкы «Лемкы. Медже інтеґрацийом а розбитьом (1918-1989)». Публикация трафила на список 5. найбарже інтересуючых новости в Книгарни Одкрывці. Др Анна Вільк єст історичком, абсольвентком Католицкого Любельского Університету. Занимат ся історийом нацийональных меншын і проблемами нацийональной політикы власти Польской Республикы. Маґістерку і докторску розправу написала про ситуацию Лемків, были то темы: «Культурно-соспільна дезінтеґрация Лемків на обшыри новосандецкого повіту 1945-1952» і «Істория Лемків 1918-1989». Публикация, котрій присвячена буде стріча в Мушыні, тыкат політичной істориі Лемків в Польщы. Представлят історию соспільности на фоні процесу выділяня ся ґруповой спійности, а тіж гляданя достоменности в ситуациі украіньско-польскых змагань во влучыню Лемків до свойой спільноты. Книжка Анны Вільк описує історичны процесы і найважнійшы подіі, котры влияли на розвиток ґрупы, жебы вкінци довести до дезінтеґрациі і розселіня Лемків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі