Голосник

Сумар дня на 22. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 21. вересня/септембра 2020 р.


Перша од більше як 100 років православна святыня побудувана в Варшаві

На варшавскым Урсинові при улици Пулавскій побудувано церков св. Софіі Божой Премудрости, в якій в неділю, 20. вересня/септембра, прошло мале посвячыня. Єст то третя і перша од більше як 100 років православна святыня побудувана в столици. Стараня о признаня ділянкы для нового храму зачали ся в 2004 р., а думка што до формы новой церкви явила ся в 2005 р. по візиті митрополиты Польской Автокефальной Православной Церкви Савы в Константинопольскым Патріархаті, зато церков єст голдом для святыні Агія Софіі. По близко 10 роках старань, отриманю дозволіня на будову та посвячыню наріжного каменя днес уж не бракує вельо, жебы закінчыти роботы. Як вшытко буде ішло згідні з пляном, то будова закінчыт ся на яр 2021 р. Автором проєкту церкви єст вмерлый в 2019 р. Анджей Марковскій. В середині зачал ся уж етап писаня поліхроміі. Як інформувал отец Адам Семенюк, парох новой парафіі, іщы не знатя, кілько вынесе цілый кошт будовы, але вшытко фінансуване єст з середків вплачаных парохіянами в рамках офіры ци датків.

Нагорода Малопольскога Воєвідства

В минулым тыжни інформували сме о IX Етноґрафічным Роверовым Райді Слідами проф. Романа Райнфуса орґанізуваным Стоваришыньом GorliceBike та Скансеном Погіряньского Села в Шымбарку. Не єст то іщы конец інтересуючых подій звязаных з професором Романом Райнфусом. Тырват 9. едиция Нагороды Малопольского Воєвідства ім. Романа Райнфуса. Конкурс направленый єст на професийоналістів і аматорів, любителів фольклору, традициі та реґіональной спадковины, котры діют на хосен свойой «малой державы». О нагороду можут ся старати жытелі Малопольщы, діяня котрых мают на ціли охорону та пошырюваня знаня на тему культуровой спадковины, традициі, істориі ци бесіды. Нагороду признає Заряд Малопольского Воєвідства на основі рекомендаций конкурсовой Капітулы, што ся складат з етноґрафів і представників самоурядів. Кандидатів мож зголошувати до 29. вересня/септембра.

10-літя істнуваня хору Cantores Carvatiani

Стоваришыня і Хор Cantores Carvatiani та Дирекция Музею Двір Карвациянів і Гладышів просит 10. жолтня/октобра на ювілейный концерт 10-літя істнуваня хору пн. «Cantores Carvatiani в Перлині Польского Ренесансу». В часі концерту на сцені запрезентує ся не лем звізда вечера, але тіж арфіста Міхал Затор і Ґалицийскій Квартет. Стріча проходила буде в Выставенничо-Конференцийным Осередку Каштель в Шымбарку. Вступ єст безплатный, а резервация місц одбыват ся через офіцийный сайт Музею.

Пятнадцет років Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын

Вчера пятнадцет років свойой діяльности святкувала Спільна Комісия Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын. Докладні 21. вересня/септембра 2005 р. проходила перша стріча, на котрій міністер внутрішніх справ і адміністрациі Ришард Каліш вручыл членам Комісиі акты покликаня, дискутувано тіж товды над реґуляміном Комісиі та покликано спілведучого, што репрезентувал меншыны. Першым спілведучым од страны уряду был Ян Шен, а од страны меншын Мирон Кертичак. Спільна Комісия Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын єст особливым орґаном, в котрым представникы обох стран, уряду і меншын, мают засідати на рівных правах, єст то тіж орґан опінійодавчо-дорадчый Презеса Рады Міністрів. Меншынову страну Комісиі творят члены репрезентуючы 13 нацийональных і етнічных меншын та соспільніст, што наштоден бесідуює в реґіональным языку.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі