Голосник

Сумар дня на 22. жолтня/октобра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 22. жолтня/октобра 2020 р.


Новый деревяный храм про Русинів на Мадярах

16. жолтня/октобра 2020 р. архієпископ і митрополита гайдудорожскій Филип Кочіш в рамках вечырні поблагословил угельный камін деревяной церкви в Дебрецині – части Йовжа, котра буде стояла коло русиньского дому – Русиньского Грекокатолицкого Центру, якій был святочно одкрытый в квітни/апрілю 2019 р. В подіі брали участ Віктор Крамаренко – председа Вседержавного Русиньского Самосправуваня на Мадярах, заступник старосты міста Акош Балаж і містный парох Чаба Сентешій. Нова церков про Русинів на Мадярах є потребом, кєд фурт росне чысло русиньскых родин, котры практикуют свою віру. Храм буде дотримувал східньой традициі і буде орєнтуваный до сходу. Як твердит владыка Филип, то, же церков буде поставлена з дерева, припоминат і бідных русиньскых предків, котры не мали нич інче, і так будували храмы з дерева, котре было в лісі. Нова русиньска церков буде присвячена Благовіщыню Пресвятой Богородиці. За словами председы Вседержавного Русиньского Самосправуваня Віктора Крамаренка є Дебрецин – Йовжа про Русинів на Мадярах центральным пунктом. Деревяна церков подля него зробит з того місця поломницкій центр для русиньскых грекокатоликів з цілой Карпатской Котлины. На Мадярах ся в остатнім переписі населіня приголосило 3882 особы до русиньской нацийональности, з того 1777 до грекокатолицкой Церкви.


Придбайте нову «Бесіду»

Явил ся дальшый номер часопису Стоваришыня Лемків, двомісячник «Бесіда». В осіннім выданю на місяці вересен-жолтен 2020 р. найдеме статі присвячены так культурі Лемків, як і соспільно-політичным справам. Прочытати можеме медже інчыма дві статі Наталиі Малецкой-Новак посвячены Никыфорови Креницкому. Павел Ханас дає реляцию з ремонту цмонтеря в Лабовій. Апелює о підпорюваня того рода ініциятив. Андрий Ковальскій приносит реляцию з Дня Дітины, котрый орґанізувал пшемківскій Кружок Стоваришыня Лемків. Окрем спомненых статій, в «Бесіді» сут і дальшы інтересуючы дописы і інтервю. На зачатку стрічают нас «Новины, не новины – не лем з Лемковины». Дальше, выімкы з інчых ґазет. Ту можете найти два польскоязычны інтервю. Перше з них з піснярком Юлийом Дошном. Другє з др габ. Оленом Дуць-Файфер. В части «Одышли од нас / Попращали мы» чытати мож реляцию з похорону нашого редакцийного приятеля, Богдана Ґамбаля.


Загальне тестуваня в Бардийові

Бардиівскій самоуряд боіт ся, ци місту поведе ся в короткым часі сполнити ціль плянуваного загального тестуваня жытелів на захворіня COVID-19. Як подає пресовый секретар міста Штефан Гій, в віторок засідала Рада Безпекы окресу Бардиів при участи представників ріжных служб, в тым Протиогньовой Стражы і Поліциі. Были тіж робітникы Міністерства Обороны Словацкой Республикы. Стріча вказала, же много деталів не є іщы допрацуваных. Загальне пробне тестуваня жытелів мало бы ся зачати уж в найблизшым часі. Самоурядовці боят ся єднак, ци встигнут зрыхтувати цілый процес.


Лемковина Ультра-Трейль одкликана

Toгорічны змаганя в літаню Лемковина Ультра-Трейль ся не одбудут, поінформували о тым орґанізаторы подіі. Рішыня было вымушене пошырюючом ся пандемійом коронавіруса і дальшыма ограничынями. Як написали на офіцияльным сайті акциі, орґанізаторы через пару годин задумували ся над тым, як розвязати проблем. Скінчыло ся рішыньом, што тогорічны змаганя конечно мусят быти перенесены на будучый рік. Тогорічна осіння едиция ся не одбуде, орґанізаторы просят на дальшу Лемковину Ультра-Трейль заплянувану на 14.-16. мая 2021 р. Не знатя іщы, як розвине ся ситуация з пандемійом, зато не была одкликана зимова едиция змагань, а тота єст заплянувана на 20.-21. лютого/фебруара 2021 р. Змаганя каждый рік одбывали ся в ріжных частях Лемковины. Было по пару трас, ріжных долгости і трудности. Більше інформаций глядайте на сайті орґанізатора.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі