Голосник

Сумар дня на 23. вересня/септембра 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 23. вересня/септембра 2019 р.

XXVII Лемківска Творча Осін присвячена памяти Александра Павловича

Стоваришыня Лемків і Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях просят на XXVII Лемківску Творчу Осін, котра  одбуде ся в днях 5.-6. жолтня/октобра т.р. Тогорічна Творча Осін посвячена буде 200-літю народжыня Александра Павловича. Першого дня проґрам зачне ся о 15.00 год. і проходил буде в просторах Руской Бурсы в Ґорлицях. В проґрамі заплянувано звиджаня Ізбы Памяти Івана Русенка,  а дальше, на 200. річницю народжыня Будителя пару слів повідят др габ. Олена Дуць-Файфер і Петро Мурянка, жебы пак перейти до стрічы з творцями з Польщы, Украіны і Словациі. В пляні є і артистичный проґрам, в якым выступлят: дітяча ґрупа Ансамблю Руской Бурсы «Терочка», співачка Наталька Криничанка з Украіны та солісты Народного Ансамблю «Біловежанка» зо Словациі. 6. жолтня/октобра проґрам зачне ся о 14.00 год. і буде проходил в Культурным Домі в Біловежы. Одбуде ся там ґальовый концерт посвяченый 200-літю народжыня Александра Павловича з участю Народного Ансамблю «Біловежанка» і єй Гости – Анасамблю Руской Бурсы «Терочка» i дальшых ансамблів та індивідуальных выконавців. А іщы в предполудньовых годинах делеґация Лемків з Польщы враз з ансамбльом «Терочка» зложыт квітя в місцях звязаных з жытьовом дорогом Будителя – то село Шаришскє Чорне, де ся народил, Свидник, де прожыл найдолшый період жытя і де вмер, i Біловежа, де через 13 років был парохом.


Маґурскій Нацийональный Парк має нового директора

Як поінформувало Міністерство Середовиска, в минулый четвер, 19 вересня/септембра, покликано нового директора Маґурского Нацийонального Парку. Остал ним Норберт Кєць, котрый єст шефом Кружка Полювачів в Войничу. Попередній директор, Мариян Слуй, перешол на емеритуру кінцьом мая т.р. Тота номінация не стрітила ся з узнаньом еколоґів. Не подабат ім ся, же гобби нового директора то полюваня, што вытыкают і тым, же робил собі знимкы з глушцьом, птахом, котрый єст під охороном. Еколоґы боят ся, же Норберт Кєць, з причыны своіх зінтересивань, полегшыт жытя полювачам в Маґурскым Нацийональным Парку. Сам тлумачыт в медиях, же обі финкциі зо собом не колідуюті, а глушец уполюваный был на Білоруси, де мал на тото позволіня, а што за тым іде – бшытко было в згоді з законами.


В рамках ювілею сторічниці прилучыня Підкарпатской Руси до Чехословациі в Кошыцях одкрыют специяльну выставу

Ювілей сторічниці прилучыня Підкарпатской Руси до Чехословациі припомнут собі і в Кошыцях. 2. жолтня/октобра в Східньословацкій Ґалериі одкрыта буде експозиция п.н. «Штука Підкарпатсой Руси/Чехословацкій слід». Проєкт выставы, котрый приготовил куратор Мирослав Клебан, є заміряный на малярство і різбярство Підкарпатской Руси в часі, коли тота територия творила част новой державы. Выставу попередила науково-досліднича робота, котра занимала ся історийом меджевоєнного періоду в конфронтациі з кошыцкым і европейскым модернізмом. Колекция представит обзераючым (окрем клясиків підкарпатской русиньской малярской школы як Бокшай, Ерделій ци Манайло) і дотепер меньше знаных локальных авторів, котры вказували ся на інчых просторах, в тым чешскым, словацкым і підкарпатскым. За думками орґанізаторів, выстава має міцный едукацийный потенциял. Буде мож єй видіти до 23. лютого/фебруара 2020 р.


Выверніня потягу в околицях Мальчыц на Нижнім Шлеску

17. вересня/септембра в околицях Мальчыц на Нижнім Шлеску вывернула ся локомотива та сім ваґонів товарового потягу. Зорвана была тракция і з той причыны стримано получыня з Ліґниці до Вроцлавя. Нижношлезскы Колеі урухомили заступчу автобусову комунікацию. Як поінформувал пресовый представник Польскых Желізниц, нихто не был пошкодуваный і не было тіж загорожыня для середовиска.

Шеруй.

О авторі

Наталія Клинковска

Коментарі