Голосник

Сумар дня на 23. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 23. вересня/септембра 2020 р.


Конкурс повязаный з «Роком русиньского села»

Перед деякым часом, 2020 рік Округлый Стіл Русинів Словациі оголосил за «Рік русиньского села». В рамках ювілейного рока русиньска плятформа прирыхтувала пару акций. Aктуально проходит акция замірена на діти. Од 15. вересня/септембра до 15. листопада/новембра 2020 р. тырват Вытварный конкурс на тему «Рік русиньского села». В реґуляміні конкурсу пише ся, же його цільом є мотивувати діти і школярів шкіл, жебы залучыли ся до конкурсу посередництвом творів, котры будут зроблены буд-яком техніком і выповідят в них свою позицию, чутя і усвідомліня собі достоменности, приналежности ґу свойому народови і гордости на нього. Участ взяти може кажда школа зо своіма школярями. Подля реґуляміну, конкурс буде проходил в трьох етапах – шкільный етап, окресный етап та цілословацкій етап. Реґулямін конкурсу можете найти на офіцияльным сайті Округлого Стола Русинів Словациі.


Неодолга Лемківска Творча Осін

Хоц недавно проходила 40. Лемківска Ватра на Чужыні, Стоваришыня Лемків помалы рыхтує ся на дальшу свою подію, тым разом є то Лемківска Творча Осін. Подля інформаций, якы передал нам ведучый СЛ, Андрий Копча, тогорічна Осін буде присвячена 100. річници народжыня Меляніі Собин, лемківской поетесы. В звязку з тым, што поетеса вродила ся в Бортным, до котрого по выселіню на пілніч Польщы повело ся ій з родином вернути, де і вмерла, першый ден Лемківской Творчой Осены одбуде ся як раз в тым селі. Копча додал, што подія одбуде ся 17. жолтня/октобра. Першый ден, як пристало на долголітню традицию подіі, буде проходил в єдным з лемківскых сел, а другій (неділя 18. жолтня/октобра) то продолжыня акциі в просторах Руской Бурсы в Ґорлицях. Кєд лем буде доступный полный проґрам подіі, з поданьом назвиск тогорічных творців, опубликуєме го на нашым інформацийным сайті.


Перегляд карпатскых фільмів в Команчы

В найблизшу суботу, 26. вересня/септембра, про любителів кіна одбуде ся в Команчы перегляд карпатскых фільмів. Жытелі східньой Лемковины будут годны видіти три фільмы, котры шырше, або узше навязуют свойом темом до Лемковины і єй населіня. Подія зачне ся о 18.30 год. на пляци при ріці Ославиці. Орґанізатор, котрым являт ся Ґмінный Осередок Культуры в Команчы, заповіл, што презентуваны будут слідуючы фільмы: «Лукасєвич – нафрат, романтик», про Іґнация Лукасєвича, якій вынашол першу нафтофу лямпу і якій был звязаный з Ґорлицями. Другым фільом буде оповіст о Епифані Дровняку, выдатным лемківскым малярю з Крениці пн. «Никыфор, моє другє імя». Третій з фільмів буде присвяченый як раз Команчы, єдному з більшых сел східньой Лемковины. То фільм пн. «Як в небі, так і в Команчы».


В Свиднику буде школа зо зеленым дахом

В недалекым од Лемковины Свиднику, містецкы радникы на своім минулотыжньовым засіданю схвалили прилучыня ся до нового проєкту, котрый має за ціль выбудувати зелену стріху на єдній зо свидницкых основных шкіл. Сучасный стан стріхы Основной школы Людовіта Штура не сполнят архітектонічных і ужытковых потреб. Стріха не была од колявдациі будовы реконструувана. Вода з дощу іде через рынны до каналізациі і нияк ся не затримує, але преця могла бы быти схоснувана в інчый, ліпшый спосіб. Цільом проєкту є затримати воду з дощів тым, же буде всякнута зеленом стріхом. Така стріха буде побудувана на єдным павільоні. Вода буде прикрашала зелену траву на дасі школы.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі