Голосник

Сумар дня на 23. жолтня/октобра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 23. жолтня/октобра 2019 р.

Передтсавникы меншын засідают

Днес од 9.00 год. в Міністерстві Внутрішніх Справ і Адміністрациі в Варшаві проходит 68. Посіджыня Спільной Комісиі Уряду та Нацийональных і Етнічных Меншын. В порядку засіданя сут: аналіза стану репрезентациі меншын на фоні моделів інчых европейскых держав, представліня стану рыхтуваня до повселюдного спису в 2021 р., бесіда про меншыны та громадяньскє і патріотичне выхованя в польскым системі освіты. Буде представлена інформация Міністра Нацийональной Едукациі в справі підручників до вчыня языків меншын. В дальшых пунктах є іщы м.ін. омовліня части «Загорожыня терроризом» тыкаючой меншын в Польщы з рапорту про державну оціну ризика праня грошы та фінансуваня терроризму. Окрем выміненого, буде і про упамятніня меншын в контексті діяня Інституту Державной Памяти та про проблематику нацийональных і етнічных меншын в діянях Комітету Охороны Памяти Борб і Мучеництва.

Першый етап робіт над Климківком одобраный

Берегы штучного озера в Клімкіці неодолга будут барже доступны для аматорів реляксу над водом. Ґміна Ропа закінчыла першый етап робіт інвестициі, в котрый заанґажуваны сут іщы ґміны Устя Рускє, Санкова та місто Ґорлиці. Заплянуваны на тот рік роботы, значыт реґуляция і профілюваня берегу долгости 350 м, были довершены. Завдякы тому є 3-тарасове набережа, што має забезпечаючу та выпочынкову функцию. Має оно долгіст 150 метрів. В другым етапі робіт, предвидженым на 2020 рік, плянуване є зробити роверову стежку і 4 лучникы медже проєктуваным набережом а вельофункцийном стежком. Буде зробленых тіж 15 компактовых пляж. Будут то фраґменты вкрыты мягкым материялом, жебы не лежати на каменях. Побудувана буде при березі плятформа до фіксуваня чолен, а попри тым специяльна доіздова дорога до водуваня яхтів. Окрем того, побудуваны будут задашены просторы до ґрілюваня, пункты до одпочываня, санітарияты. Плянуваный конец інвестициі заміреный єст на будучый рік.

Новый старый Варголь

В Інституті Штукы в Чікаґо (Art Institute of Chicago) од 20. жолтня/октобра тр. мож обзерати выставу «Енді Варголь од А до Б і назад». То важна ретроспекция, першый раз од 30 років зорґанізувана через американьску інституцию. Презентуваных є більше як 400 робіт, якы дозваляют на нове пізріня на улюбленого і культового русиньского артисту. Выстава пошырює розумліня значыня, взаімны односины продукций Варголя протягом його карєры, але і підкрисят, в якій спосіб знал Варголь выпереджати свою епоху, аж і предвидувати проблемы, ефекты і темпо сучасной діґітальной епохы. Выстава єднат вшыткы аспекты і періоды його ріжнорідной і плідной карєры – обнимат образы, різбу, рисункы, ґрафіку, відео, архівальны материялы, інсталяциі та фільмы. Варголь описал свою філософію, як одбиваня ся од А до Б: А то штука (з анґ. Arts), Б то бізнес (з анґ. Business). Представил тото в публикациі з 1975 р. пн. «Філософія Варголя од А до Б і назад» і до того навязує наголовок выставы. Експозиция є орґанізувана при спілпрацы з нюйоркскым Whitney Museum of American Art.

Інчом трасом в Ропі

В понедільок на повітовій дорозі номер 1498К введена была тымчасова орґанізация руху в місцевости Ропа. Звязане є то з перебудовом дорогы. Ремонтовы роботы верствы дорогового покрытя на двох мостах в Ропі тырвати будут до мая будучого рока. Повітове Староство в Ґорлицях інформує, што постійна орґанізация руху привернена найправдоподібнійше буде 30. мая 2020 рока.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі