Голосник

Сумар дня на 23. жолтня/октобра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 23. жолтня/октобра 2020 р.


Буде рондо в Ропі?

Власти Ропы старают ся, жебы на скрижуваню державной дорогы номер 28 з повітовом дорогом Ропа-Высова зробити рондо. Іде о зліпшыня руху на тым скрижуваню, котрый є штораз більшый, особливо літом, коли появляют ся соткы туристів, што реляксуют ся над водом в Климківці. Війт ґміны Ропа Кароль Ґурскій повіл, што уж тырвают бесіды з Ґенеральном Дирекцийом Державных Доріг і Автострад, жебы побудувати рондо. Як пояснят, єст оно необхідне, жебы поправити безпеку і злегшыти хоснуваня споминаных доріг, державной і повітовой. В вакацийным періоді на скрижуваню творят ся кілометровы коркы. Особливо в неділю, коли туристы вертают знад воды в Климківці.

SKANSENOVA выріжнена

Округовый Музей в Новым Санчы, якій занимат ся медже інчыма популяризуваньом знаня про материяльну і нематерияльну спадковину Лемковины, отримал выріжніня в 40. едициі конкурсу на Музейну Подію Рока SYBILLA 2019. Оцініня інституция достала в катеґориі Консервация і охорона дідицтва культуры. Нагородили консерваторскій проєкт SKANSENOVA, реалізуваный в роках 2016-2019 в одділіню Музею – Сандецкым Етноґрафічным Парку, та семох інчых музейных єдиницях в Малопольщы. Проєкт SKANSENOVA закладал шырокій діапазон консерватрско-направчых робіт. В сандецкым скансені одновили і забезпечыли близко 90 будинків в лемківскым, погіряньскым, дворскым секторах і секторі німецкых кольоністів. Окрем Округового Музею в Новым Санчы проєкт SKANSENOVA реалізувал тіж м.ін. Музей Дворы Карвациянів і Ґладышів в Ґорлицях. Конкурс SYBILLA реалізує Нацийональный Інститут Музейництва і Охороны Памятників під покровительством Міністра Культуры і Нацийональной Спадковины.

В суботу спектакль о Лемках в Саноку

Уж заран на дошках Саноцкого Дому Культуры пройде показ спектаклю «Єм памятю» в рамках проєкту «Лемківска Одисея. Обізд». Пєса выникнула як ефект інновацийного театрального проєкту з 2019 рока з погранича артистичных і соспільных діянь, якій анґажувал локальну соспільніст. Тема спектаклю посвячена є культурі Лемків. Саноцкій показ попередженый был тыжньовыма варштатами, до котрых зголосило ся 8 участників повязаных з лемківском спадковином або даяк ньом заінтересуваных. Суботній спектакль збогаченый буде елементами, якы односят ся до локального котексту звязаного з місцьом, де буде презентуваный. Режысером пєсы є Войцєх Фаруґа, директор Нацийонального Театру в Быдґощы. В представліню выступуют не лем аматоры, але тіж професийны акторы: Якуб Кручек, Кристиян Лысонь, Ніна Мінор і Катажына Павловска.

Мож выліцутивати ориґінального Варголя

Неодолга кінчыт ся інтернетова продаж авкцийного дому Morgan O’Driscoll Irish and International. Обнимат творы парудесятьох артистів, в тым Енді Варголя. Авкция закінчыт ся 27. жолтня/октобра тр. В портфоліо короля поп-арту, што мож выліцитувати, сут 4 серіґрафікы Михамедда Алі. Кажда є окремо обрамувана. Естимувана ціна то 200 000 €–300 000 €. Михамедда Алі принимат ся за єдну з найбарже значучых і славных осіб ХХ ст., а тіж єдного з найліпшых боксерів в істориі. Варгольови, котрый был передовом постатю розвитку візуальных штук і котрого ґазета «The Economist» окрислила в 2009 році лідером рынку штукы, не были незнаны бойовы штукы. Тренувал тяжку атлетику, реґулярні ходил до спортовых центрів. Другій Варголь до купліня то «Монашка од Інґрід Берґман», выдрукувана так само Рупертом Ясеном Смітом в Ню Йорку. Серіґрафіку з 1983 рока выцінят ся на 25 000 €–35 000 €.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі