Голосник

Сумар дня на 24. грудня/децембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 24. грудня/децембра 2020 р.


Споможме будову ґладышівсой церкви

Припоминаме, што фурт мож спомочы будову новой православной церкви в Ґладышові. Збірка фондів продолажат на сайті zrzutka.pl. Дотепер повело ся завершыти першый етап будовы. Другій плянуваный єст на яр будучого рока. Православна спільнота Ґладышова не єст в силі сама фінансувати вознесіня нового храму, зато звертат ся з прошыньом о фінансову поміч і пошыріня інформациі о будові. Теперішнім парохом в Ґладышові є о. Аркадий Баранчук, якій заініциювал початок будовы новой церкви та довюл уж до выбудуваня інчой – дочырньой церкви в сусіднім Реґєтові. Выремонтувал тіж церкви в Конечній і Ждыни. Орґанізатором колекты єст парох Ждыні, о. Ярослав Ґрич, якій тіж єст членом будівляного комітету.


Нова «Бесіда»

Стоваришыня Лемків выдало зимове чысло часопису «Бесіда», на листопад – груден 2020 р. Як все в посліднім номері поміщеный єст «Календар Бесіды» на наступный рік – 2021, в котрым находят ся розписаны імянины і найважнійшы церковны свята. В выданю можете чытати м.ін. статю Петра Трохановского пн. «Pamięć i łzy. Pieśń o Łemkach» та реляцию з тогорічной Лемківской Творчой Осени. Севериян Косовскій дає реляциі зо стрічы редакциі радия ЛЕМ.фм та стрічы соймовой Комісиі Нацийональных і Етнічых Меншын, котра была посвячена лемківскій темі. Андрий Копча написал реляцию з ювілейной 40. Лемківской Ватры на Чужыні. Гевсе выданя «Бесіды» богате єст в урывкы давной і сучасной лемківской/русиньской творчости. Находит ся біоґрафія Петра Кырпана, выселенця Тылявы, якій зобрал і описал історию свого села і той части Лемковины в книжці выданій уж по його смерти під назвом «Порваны коралі. Роздумы про село Тылява». Остаючы в обшыри русиньской творчости, почытати мож і творчіст Михала Ковача під наголовком «Глубокы корені».


Книжочка про каждого

В другій половині січня/януара 2021 р. выйде на світло світа проєкт під назвом «Русиньскы вышывкы з омальованков». З проєктом приходит Rusynshop i припаят ся тым ку активностям повязаным з выголошеным Роком Русиньского Села. В єдным комплеті мож дістати 32-сторінкову брошуру з короткым выкладом ку вышывці, окрему єднако 32-сторінкову омальованку і єден комплет з 12-ма фаребныма церузами. Тым вышывкы станут інтересныма про цілу родину. Од половины грудня/децембра є одкрыта кампанія, в рамках котрой собі можете вышывкы з малюванком наперед купити. Ідейом проєкту є предовшыткым приближыти красу народной традициі, котра переносила ся і до культуры обліканя. Вышывкы ріжнили ся не лем медже селами, але і в рамках них. На свій спосіб была кажда унікатом. Окрем выфарбліня мотиву можете здоконалювати ся і в русиньскым языку при переписуваню назвы села. Веце інформаций найдете на вебсайті www.rusynshop.sk.


Христос Раждаєт ся! – по першый раз

А на конец днешніх новин хочеме передати святочны желаня вшыткым тепер празднуючым. За григорияньскым календарьом выпадат днес ден велиі Рождества Христового, святкуваного окрем християн західньой традициі і вірныма декотрых східніх Церкви, котры ідут за новым стильом. Зато вшыткым слухачам, любителям радия, котры святкуют Різдво уж тепер, желаме вшыткого доброго і предовшыткым смачной велиі при родинным столі. Христос Раждає ся!

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі