Голосник

Сумар дня на 24. марця 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 24. марця 2020 р.


Спільна молитва вшыткых християн

Папа римскій Франциск запросил вшыткых християн до спільной молитвы о закінчыня пандеміі коронавіруса. З таком ініциятивом вышол вчас традицийной недільной молитвы «Ангел Господній», котра уж третю неділю одбыла ся без участи вірных. По закінчыню молитвы Франциск апелювал до християн ріжных конфесий, жебы спільно о єдным часі одгварити молитву «Отче наш». Папа запропонувал полудне 25. марця. В тот ден Костел за григорияньскым календарьом припоминат праздник Благовіщыня. Франциск бесідувал, што вчас пробы, коли ціле людство стрітило ся з пандемійом коронавіруса, люде повинны одповісти молитвом. «Запрашам вшыткы главы церкви, вшыткых християньскых громад, християн вшыткых конфесий звернути ся до Всевышнього, молити ся о єдным часі. Запрашам одгварити молитву «Отче наш» 25. марця, в полудне» – апелювал папа римскій. Голова Католицкой Церкви оголосил, што і в пятницю 27. марця одгварит особисту молитву з балькону собору святого Петра. Франциск на пандемію віруса хоче одповісти «пандемійом молитвы і спілчутя».

Землетрясіня на обшыри хорватской столиці

В неділю рано, 22. марця, на обшыри хорватской столиці проходило сильне землетрясіня. Як подал Европейскій Середземноморскій Сейсмологічный Центр трясіня мало маґнітуду 5,3 і епіцентр находил ся близко 7 км на пілніч од столиці. Было то найсильнійше землетрясіня од більше як 140 років. В тій хвили неє інформаций о жертвах. Потерпіла тіж інфраструктура. Завалили ся комины і дахы, аж і цілы будинкы. Найбарже знищеный єст шпыталь КБЦ Загреб і памяткова кафедра. В акті панікы більшіст жытелів столиці втекла на улиці, што тепер в часі пандеміі єст великым загорожыньом. На офіцийным сайті хорватского Міністра Внутрішніх Справ вказал ся апель до вшыткых, котры лишыли своі мешканя, жебы были осторожны і тримали безпеку. В Хорвациі потверджено уж більше як 200 припадків коронавіруса. В тых тяжкых хвилях поміч сусідам несут Мадяре, якы выслали уж транспорт з 200 польовыма постелями.

Е-запискы в Любіні

В Любіні в неділю, 22. марця, Парохія Святой Тройці одкрыла е-запискы. Єст то одповід на теперішню ситуацию, коли не вшыткы парохіяны можут брати активну участ в Святій Літургіі, а што за тым іде – подати запискы з іменами своіх найблизшых і тых помершых. На офіцийным сайті парохіі находит ся зрыхтуваный формуляр до е-записок, в котрый треба вписати лем імена. Пак електронны карточкы будут чытаны через тыжден на каждій службі. По тым часі можна зас выполниты е-записку і ю выслати. На страні парохіі подано тіж банковый рахунок, на якій мож складати офіру за запискы.

Коронавірус уж в Креници

Першый потвердженый припадок коронавіруса в Креници. Зараженый то мужчына в силі віку, якій не прожыват в малопольскым воєвідстві. В Креници был як курортник – на регабілітацийным турнусі в 20. Войсковым Регабілітацийно-Курортным Шпытали. Як подала пресова секретарка малопольского воєводы, Йоанна Пазьдзьо, близко 200 осіб, што было в тым шпытали, обнято кварантанном.

«Тужу за Тобом, Чеху»

На конец дакус приємнійша віст. В Цєшыні – місті, котре одділене єст од свого чешского одповідника ріком Ользом, вказал ся банер з написом «Тужу за Тобом, Чеху». Банер єст в двох языках – польскым і чешскым, і находит по польскій стороні рікы. Не треба было долго ждати на реакцию Чехів. Напроти польского банера завісили свій з одповідю «Я за Тобом тіж, Поляку». Як бесідували орґанізаторы акциі, Стефан Маньцка і Магдалена Шадковска, цілю было вказати тугу за сусідами, з котрыма не можут ся тепер стрічати з увагы на закрыты границі.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі