Голосник

Сумар дня на 25. липця/юлия 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 25. липця/юлия 2019 р.

Польща рыхтує ся до нацийонального повселюдного списуваня

Зачали ся працы над нацийональным повселюдным списуваньом в Польскій Республиці, котре заплянуване єст на 2021 р., але уж в жолтни/октобрі тр. буде проведене пробне списуваня в двох ґмінах – Червіньск над Віслом і Сєраковиці в поморскым воєвідстві. Другій тестовый спис буде проходил в квітни/апрілю будучого рока і буде обнимал 16 ґмін зо вшыткых воєвідств. Уж традицийно списуваня буде тыкало демоґрафіі, рівня соспільного богатства, едукациі, віроісповіданя і нацийональности та міґрациі. Власти плянуют, што буде оно коштувало бл. 400 млн зл (того рока буде уж выдане 12 млн зл), з того част піде выключно до публичных медий, котры были назначены до промоциі самой ідеі повселюдного списуваня. В проєкті закону принимат ся зарезервувати на тоту ціль 200 годин часу высыланя. Принятый через державу інтернетовый самоспис має быти тепер головным способом збераня інформаций. Лемкы в Польщы сут вызнаны як етнічна ґрупа, то єст бездержавна нация. В часі остатнього нацийонального повселюдного списуваня в 2011 р. 9641 польскых громадян задеклярувало приналежніст до лемківской меншыны. Невелика част лемківской соспільности підкрислят свою приналежніст заєдно до украіньской етнічной спільноты – в цілій Польщы то 283 особы.


Лемківска Едукацийна Загорода завершыла проєкт «Жытя на селі 100 років тому»

Лемківска Едукацийна Загорода в Ґладышові завершыла реалізацию проєкту під наголовком «Жытя на селі 100 років тому». Участниками варштатів были ученикы парох шкіл з ґорлицкого повіту. Опікун Лемківской Едукацийной Загороды, Ваньо Дзюбина, представлял елементы штоденного жытя люди на давным лемківскым селі. В варштатах вязли участ особы з Мощаниці, Сітниці, Ропы, Шымбарку, Быстрой, Ґорлиц, Устя Руского, Лоси, Шальовой і самого Ґладышова. Окрем штоденного жытя, вказувано і на традицию та культуру Лемків. Темом варштатів были лемківскы писанкы, чачка нашых дідів, як тіж была част присвячена жытю на лемківскым селі. В варштатах участ взяло 414 учеників. Транспорт участників на акцию сфінансували поєдны ґміны. Цілый проєкт зреалізувано завдякы підпорі Маршалківского Уряду Малопольского Воєвідства.


Премєр про вопросы одбудовы локальных получынь в державі

18. липця/юлия в канцеляриі Премєра Польской Республикы прошла стріча шефа уряду з самоурядовыма властями, котра была присвячена вопросови одбудовы локальных получынь в державі. Взяла в ній участ медже інчыма староста ґорлицкого повіту – Мария Ґубала. На стрічы премєр Матеуш Моравєцкій розповідал про новый закон, задачом котрого буде привернути локальны автобусовы получыня. В 2019 році уряд влады передаст на приверніня получынь близко 300 млн зл, а в дальшых роках по 800 млн. З проґраму привертаня локальных получынь скорыстают так само жытелі Лемковины. Ґорлицкій та сусідні повіты будут старати ся вводити получыня там, де іх є мало, або такой цільковито ніт. Завдякы тому громадяне з меньшых місцевости годны будут доізджати до роботы, школы ци дохторя, хоснуючы публичный транспорт. Примірні жытелі сел оддаленых од Ґорлиц о пару кілометів в недолгым часі будут мочы доізджати до міста покликаныма автобусовыма получынями.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі