Голосник

Сумар дня на 25. листопада/новембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 25. листопада/новембра 2019 р.


Нове предшколя для чырчаньскых діти

В селі Чырч в окресі Стара Любовня в середу 20. листопада/новембра 2019 рока до хоснуваня было передане нове предшколя. Інформувала о тым пресова аґентура TASR. В Чырчы николи не было порядного предшколя, все было то лем в провізоричным домі. Тепер подарило ся ззбільшыти кількіст місц з 21 (двадцет єдного) на 46 (сорок шестеро) діти, чым головно родичы можут быти спокійны, кєд же село єст уж приготовлене на новы правила. Од 1. січня/януара 2021-го року на Словациі діти будут обовязково ходити до предшколя од 5 років. Вытворило ся тіж і єдно нове робоче місце. Того рока ходит до предшколя в Чырчы 40 діти. На выбудуваня село достало дотацию в высокости 320 тисячів евро з фонду на ромскы соспільства, яко же в селі жыє і тота нацийональна меншына. Полномічный про ромскы соспільства Абель Равас был тіж на святочным одкрытю школы. Предшколя фунґує од 21. листопада/новембра, а было поставлене за рекордово короткій час. Будували го лем штырі місяці.

Конференция про Гарасимовича в Кракові

Уж о пару днів, 29. і 30. листопада/новембра буде проходила в Кракові конференция під наголовком «Єжы Гарасимович – поета Кракова, поета Карпат. Проба нового одчытаня». Зачне ся она в найблизшу пятницю о 10.00 годині на Педаґоґічным Університеті, в Авдиториі імени проф. В. Данка і буде продолжана о ден в Клюбі Журналистів «Під Грушком» при улици Щепаньскій 1. Конференциі товаришыл буде тіж концерт Аґаты Рымарович з ансамбльом, утриманый в климаті «Краіны Лагідности» під наголовком «Під повіком», котрый зачне ся 29. листопада/новембра в Клюбі Журналистів «Під Грушком» о 18.00 год. Детальный проґрам Конференциі доступный до побраня на сайті karpaccy.pl.

Ювілей митрополиты Савы, предстоятеля Польской Автокефальной Православной Церкви

Днес, 25. листопада/новембра, минят 40 років од єпископской хіротоніі митрополиты Савы, предстоятеля Польской Автокефальной Православной Церкви. З той нагоды в неділю, 24. листопада/новембра, в варшавскій православній катедрі на Празі проходили святочны подіі. Участ в них взяли вшыкты єрархы ПАПЦ, представник росийской православной Церкви – митрополита смоленьскій Ізидор, много священників, представникы інчых християньскых Церкви, державных і самоурядовых власти, мундуровых служб та много вірных. З той нагоды і мы – редакция радия ЛЕМ.фм – хоче пожелати владыці Саві многых літ в щестю і добрым здоровлю.

Леґальне місце для любителів бушкрафту і сурвівалю

Любителі бушкрафту і сурвівалю будут мочы занимати ся своім гоббі, не боячы ся о нарушыня принципів уставы о лісах, понеже Державны Ліси вызначыли недавно специяльны лісны обшыри, де од 21. листопада/новембра реалізуваный єст пільотажовый проґрам, котрый рушыл в парунацетьох реґіонах Польщы. Вшыткого обыйме він веце як 65 тисячів гектарів. І в Бєщадах вызначено такой тисяч гектарів лісных ґрунтів, де буде мож занимати ся „крякотерапійом”. Соспільство звязане з бушкрафтом і сурвівальом, значыт з нетиповыма формами тереновой активности, наставленыма на близкій контакт з натуром, мінімалізм, самодостаточніст і долге бытя в лісі, рахує в Польщы веце як 40 тисягів люди і фурт росне. На Підкарпатю перешкодом в вызначаню такых области сут хоронены области і остоі дикой звірины. Проґрам єст пільотажовый, што значыт, же мат за задачу провірити в практиці функцийонуваня тых дост новых форм хоснуваня ліса, а ефекты буде мож оцінити о рік. Неодолга на інтернетовых сайтах надлісництв буде мож найти мапы области до «крякотерапіі» і реґуляміны заниманя ся том формом активности.

Фот. Лукаш Троц, cerkiew.pl

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі