Голосник

Сумар дня на 25. вересня/септембра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 25. вересня/септембра 2020 р.


Конкурс для писателів пишучых по русиньскы

Спілка Русиньскых Писателів Словациі оголосила сему едицию Літературного Конкурсу Мариі Мальцовской. Русиньскы авторы можут своі найновшы, іщы непубликуваны творы присылати до орґанізаторів до 11. листопада/новембра. Вымогом є, жебы твір (з обшыри прозы, поезиі, есеів, драмы) писаный был в літературным русиньскым языку. Конкурс є анонімовый, авторів просит ся, жебы до тексту долучыли в запечатаній коперті своі даны. Коперты отворят аж по оцініню. Результаты оголосят кінцьом грудня/децембра. Спілорґанізатором конкурсу є Академія Русиньской Культуры в Словацкій Республиці та Інститут Русиньского Языка і Культуры Пряшіского Університету. Найліпшы творы будут опубликуваны в часописі «Русин».

Вертают автобусы до Кракова через Новый Санч або Біч, Тарнів

Комунікацийне выключыня Ґорлиц і околиц, котре надышло разом з пандемійом, помалы ся кінчыт. До сітки автобусовых получынь вертат траса з Ґорлиц до Кракова, через Біч і Тарнів. Є то получыня, котре тішыло ся великым заінтересуваньом, особливі протягом академіцкого рока, зато ґорлицка фірма Voyager, котра обслугувала більшіст получынь на тій трасі, рішыла привернути своі автобусы до Тарнова і Кракова. Чысло курсів і іх частота залежати будут од заінтересуваня, але плян фірмы то вернути до ситуациі, яка была перед пандемійом. В примірі получынь до Кракова кінцевым пристанком не буде уж Краківскій Автобусовый Дворец, а пристанок якій находит ся при ул. Реймонта, при стадийоні Віслы Краків. На обшыри самого міста буде вшыткого 14 затриманок. До сіткы получынь вернут тіж автобусы до Кракова через Новый Санч. Автобусы будут іздити тіж в неділі. Перед зимом фірма плянує привернути получыня з Ґорлиц і Крениці над море – до Колобжеґу.

В Рудній скейтпарк, в Рашівці школа

Польскій уряд передал 5 млд зл для ґмін і 1 млд зл для повітів. Джерелом фінансуваня є Фонд COVID-19. Подля заложынь проґраму, в рамках Урядового Фонду Локальных Інвестиций, грошы мают быти презначены на «інвестициі близкы людям, напр. школы, водопроводы, шпыталі, а тіж інчы діяня підниманы в малых Вітчызнах». Місто Любін отримало близко 4 млн 200 тис., сельска ґміна Любін – 2 млн зл, ґміна Сцінава (Ścinawa) 4,5 млн зл, Рудна 900 тис. зл, а любіньскій повіт – близко 3 млн 350 тис. зл. На выданя грошы ґміны мают час до 2022 рока. Любіньскій повіт хоче м.ін. розбудувати і змодернізувати сіт огріваня в шкільных будинках, ґміна Любін перебудує дорогы і розбудує школу в Рашівці, а Рудна плянує побудувати скейтпарк, як раз в Рудній. Польксій уряд рыхтує іщы єдну пулю грошы – буде то зас коло 6 млд зл, заінтересуваны можут складати внескы до кінця місяця.

Новый амбулянс для ґорлицкого шпыталя

В тым тыжни до ґорлицкого шпыталя дотер дальшый новый амбулянс в рамках Медичного Пакєту Малопольского Антикризисового Щыту. Вартіст єдного авта то коло 600 тис. зл. А в рамках соспільной колекты грошы повело ся назберати суму на закуп 10 модерных респіраторів. Амбулянс выпосаженый є згідні з вымогами систему медичного ратовництва, окрем того має на покладі апарат до механічной компресиі груди, котрый є необхідный вчас ресусцитацийных акций. На переданю амбулянсу присутный был представник Заряду Малопольского Воєвідства, заступця маршалка Лукаш Смулка. Для Ґорлиц і околиц додаткове допосажыня є особливі важне, бо в шпытали неє інфекцийного одділіня. Амбулянс, в звязку з тырваючом епідемійом коронавіруса, выпосаженый є і в фуміґатор, значыт апаратуру до дезинфекциі.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі