Голосник

Сумар дня на 26. лютого/фебруара 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 25. лютого/фебруара 2020 р.


В боршурах для школярів пишут о «украіньско-русиньскій» меншыні

Пряшівскій Самосправный Край, котрый заряджат середніма школами на своій обшыри (подібні як прим. Ґорлицкій Повіт в Польщы), выпустил пропаґацийны брошуры і інтернетовый сайт в рамках кампаніі закликуючой школярів до середніх шкіл. В материялах пише ся о «украіньско-русиньскій» меншыні. Серед шкіл, якыма заряджат Пряшівскій Самосправный Край, є Споєна Школа Тараса Шевченка в Пряшові з навчальным украіньскым языком. Школа є продолжыньом інституциі з 1936 рока – Грекокатолицкой Руской Ґімназиі. Ґімназия по насильній украінізациі в 50. роках так само перешла на навчальный украіньскій язык. В брошурі пишут м.ін. о 80-літній традициі підтримуваня культуры «украіньско-русиньской» меншыны. На Словациі офіцийно вызнаных є 13 меншын, в тым єст окремо русиньска і окремо украіньска, а словацка конституция заказує якого-небуд влияня і форм натиску, котры бы стремили до однародовляня. Іщы в 2014 році Містна Орґанізация Русиньской Оброды на Словациі в Пряшові звернула ся з писмом до заряджаючого школом, жебы в школі, котра выникнула як школа для Русинів, были дозволены русиньскы клясы або хоц вчыня русиньского языка, істориі і культуры. До той поры неє од них ниякой одповіди.

Ученик з нацийональной меншыны не може выбрати свого языка до наукы на лекциях з новожытнього языка

В Польщы ученик з нацийональной меншыны, котрый в школі вчыт ся языка той меншыны, не може выбрати його наукы на лекциях з новожытнього языка. О проблемі інформуют головні орґанізациі німецкой меншыны в Польщы. В найновшій оціні Міністерства Нацийональной Едукациі школяр, котрый бере участ в занятях свого меншынового языка, не може вчыти ся в тым самым часі того языка як новожытнього чужого, мусит то быти інчый язык. В опініі Бюра Соймовых Аналіз з 2018 рока, неє принципу, котрый такого вчыня бы не допущал, ограничыня є лем што до матуры. Конечніст порозумліня підкрислят в реакциі на нове становиско Міністерства Едукациі Порадный Комітет Рады Европы дс. Рамовой Конвенциі о охороні наийональных меншын. Омбудсман Адам Боднар выступил до міністра едукациі, жебы забезпечыл дітям з німецкой меншыны полну реалізацию іх права до вчыня языка меншыны.

Елеґантный баль Русинів

В суботу, 22. лютого/фебруара, в готели Hilton в Кошыцях проходил 2. Репрезентацийный Баль Русинів. Його головным орґанізатором было здружыня молоды.Русины. Ґаздами вечера были Петро Штефаняк, Мариянна Железна і Петро Мацко. Баль одкрыл міністер фінансів Словацкой Республикы Ладіслав Каменіцкій, котрый повіл, што і його жена є Русинком. Присутны на подіі были і полномічный влады Словацкой Республикы про нацийональны меншыны Ласло Буковскій та державный секретар обороны Марцель Салонь. Было тіж двох грекокатолицкых єпископів, владыка Мілан Хаутур і Кірил Василь. Орґанізаторы зрыхтували богатый проґрам на вечер. До танця грали ансамблі Рендешовці і Ролланд з Чырча. Выступил і популярный співак Штефан Штец, запрезентувала ся ґрупа Горнад з Кошыц. Модератором был Михал Ільканин. В рамках балю проходило і історичні перше вручыня Ордену Адольфа Добряньского. В Кошыцях одобрали го: Aнна Кузмякова, за вызначный вклад до розвитку русиньской пресы і культуры, та Богдан Ґамбаль, за вызначный вклад до обшыри русиньскых медий. Додатково буде орден врученый Васильови Ябурови, котрый не міг взяти участи в балю. Ябур достане нагороду за вызначный вклад в обшыри розвитку русиньского языка.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі