Голосник

Сумар дня на 26. марця 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 26. марця 2020 р.


Дальшы ограничыня в звязку з пандемійом

Позавчера, в віторок 24. марця, Уряд Польщы ввюл дальшы ограничыня в звязку з пандемійом коронавіруса. Ограничыня были введены на основі розпоряджыня міністра здоровля, котре змінят попереднє в справі оголошыня на обшыри Польщы стану епідеміі. Розпоряждыня ввело до дня 11. квітня/апріля 2020 р. заказ свобідного переміщаня ся. Значыт тото, же не вільно выходити зо своіх хыж без потребы, подорожувати в рекреацийных цілях, ани ся громадити. Ограничыня не обовязуют в припаді доіздів до роботы, в обшыри волонтарияту ци в обшыри справ, котры сут потрібны до штоденного жытя. То катеґория такых справ як зробити закупы ідла, лікарств, або піти до дохторя. Ограничыня не тыкают выпроваджаня псів ци опікы над близкыма. Як інформує уряд, переміщати ся мож максимально лем по дві особы. Ограничыня тото не обовязує родин. В автобусах може перебывати тілько осіб, кілько чыслит половина вшыткых місц. Ограничыня односят ся і до реліґійных згромаджынь. В богослужынях, окрем духовных і прислужників, може брати участ максимально 5 осіб.


Проблемы русиньскых сел

Приграничны русиньскы села, так на Лемковині як і Пряшівскій Руси, окрем закрытых переходів мусят в тых днях стрічати ся і з інчыма проблемами повязаныма з пандемійом коронавіруса. Отримали сме інформацию од старосты села Баєрівці, Михала Секерака, што в остатнім часі словацка власт выдала вельо розпоряджынь, но не думат ся в ним на малы села. Проблем є м.ін. з фінансуваньом. Староста Баєрівців постарал ся на тото, жебы до села приходил мобільный склеп, понеже в селі уж давно ніт локального склепу. Попри тым, старостове сел намагают ся на жытелів забезпечыти охоронны маскы, а мают тіж і дальшы обовязкы. Староста Чертіжного, Петро Трічак, повіл для нашой редакциі, же жытелі того села дотепер не отримали од державы ниякых масок, но тым способом маскы в селі шыли самы. Нелегку ситуацию мают тіж жытелі села Волиця, котре так само находит ся в окресі Меджелабірці. Там зачатый єст ремонт сельского уряду і в звязку з тым декотры справы сут нераз рішаны аж і на дворі перед урядом. Там тіж шыло ся маскы, котры в першій черзі трафили до найстаршых. Зато село Валентівці є доцяп одтяте од світа. В селі ніт мобільнго телефонічного сиґналу ани інтернету. Кєд штоси треба выбавити, прикладно староста села мусит іти аж до Гуменнного. Староста за власны грошы купил своім єдносельчанам м.ін. маскы.


Гербут жаліє над одкликаньом шов The Four. Битва за славу

Ігор Гербут, котрого знают такой вшыткы Лемкы, од деякого часу єст юрором музичного шов The Four. Битва за славу, котре вказує ся на проґрамі Polsat. Перед парома днями на офіцияльным сайті проґраму явило ся пару слів од Ігоря, котрый повідомил, што з причыны коронавіруса дальшы емісиі проґраму были перенесены на осін. То новый проґрам, прото дотля одбыла ся емісия лем двох одтинків. Гербут писал про закрытя проґраму і на своім фейсбуковым фанпейджы. Співак передал поздоровліня вшыткым фанам, высловил жаль, бо мал надію, же з обзераючыма буде міг стрічати ся каждый тыжден в суботу. Звернул при тым увагу на тото, што найважнійше єст здоровля нас вшыткых. Гербут повідомил тіж, што премєра його новой платні «Хруст» остала пересунена на май того рока. Додал, што музична бражна має тепер барз тяжкій час.


Украіна ввела режін надзвычайной ситуациі

Подібна ситуация до держав Евросоюза єст тіж на Украіні. 25. марця Уряд Міністрів Украіны принял рішыня ввести режім надзвычайной ситуациі і продолжыти повселюдну кварантанну в цілій дежраві на 30 днів – до 24. квітня/апріля. Про введіня надзвычайного стану повідомил офіцияльно премєр Украіны Денис Шмыгаль. Премєр заявил тіж, же кєд Украіна зможе скорше побороти пандемію, так режім буде знятый перед заявленом датом. Як сме уж спомнули, надзвычайны обостріня обовязуют на обшыри цілой державы, тым самым на обшыри Підкарпатской Руси. Подібні як в примірі Словациі і Польщы, приграничны переходы медже Підкарпатьом а Пряшівском Русю сут цілковито закрыти для подорожуючых.


Злодіє в Дзєцьмяровицях бл. Шпротавы

І на конец інформация з західньой Польщы, а по правді остережыня од шолтыса села Дзєцьмяровиці, Ярослава Зубала, якій інформує на своім фейсбуковым профіли, же до села приходят чужы люде, якы хоснуют час стану епідеміі, жебы окрадати люди. Наша редакция провела бесіду з Ярославом Зубальом, котрый розповіл нам про цілу ситуацию. Выкликуют они небезпеку, зато шолтыс звернул ся до селян з Дзєцьмяровиц через інтернет, жебы были обережны. Шолтыс Зубаль в бесіді з радийом ЛЕМ.фм звернул тіж увагу, же час єст неспокійный, зато люде повинны быти осорожны і оставати дома. До просьбы Ярослава Зубаля долучаме ся і мы. Рекомендуєме за специялистами часто мыти рукы, не выходити з хыжы, коли то не єст абсолютно необхідне і позерати на себе і своє здоровля.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі