Голосник

Сумар дня на 26. мая 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 26. мая 2020 р.


Першый в Польщы Свобідный Ліс

Маме добру відоміст для вшыткых любителів натуры і Низкого Бескіду. Фундация «Быти в Лісі» ведена супружеством Станіславскых створит першый в Польщы Свобідный Ліс. Завдякы підтримці більше як тисяча осіб зобраню 152 тис. зл. По долгым гляданю одповідньой обшыри і контроверсийным рішыню Державных Лісів, котре міцно опізнило цілу акцию, фундация уж є уж близко, жебы купити першый ліс на Свобідну Стрефу. Ліс находит ся в Карпатскій Пущы і занимат обшыр коло 5 гектарів, а його головным атутом сут добрі захованы стары дерева. Буде то місце без більшой інґеренциі чловека з заказом вытинкы лісів ци полювань на звірята, але зо свобідным доступом для любителів дикой природы. В меджечасі до властителів фундациі – Каролины і Мєшка Станіславскых, звернули ся жытелі Рожновского Погіря, де на продай выставлено тіж 5 гектарів ненарушеного ліса. Кошт закупу другой Свобідной Стрефы то дальшых 150 тис. зл, котрых фундация на жаль тепер не має. Часу єст штораз менше, зато активісты апелюют, жебы іх підперти. Деталі мож найти на офіцийным сайті фундациі «Быти в лісі».

25. річниця уродин Епіфана Дровняка

Креницкій Центр Культуры просит діти і молодіж брати участ в плястичным конкурсі «Наш Никыфор». Конкурс орґанізуваный єст з нагоды 125. річниці народин Епіфана Дровняка. Цілю ініциятивы єст запрезентувати молодым творчіст того великого маларя примітивісты. Зато конкурсовы роботы мусят тыкати ся творів Никыфора, але не мусят быти лем малюваны, техніку конкурсовых прац выберают самы молоды артисты. Конкурс поділеный є на три віковы катеґориі: предшколя, основна школа клясы 1-3 та 4-8.  Знимкы або сканы прац треба послати на адрес koncerty@ckkrynica.pl до 31. мая. Кажда робота мусит быти описана згідно з вымогами орґанізаторів. Конкурс выграт праца, котра в днях од 1. до 8. червця/юнія на офіцийным фейсбуковым сайті КЦК здобуде найбільше чысло реакций. При нагоді припоминаме, же од суботы, 23. мая, Музей Никыфора в Креници зас єст одкрытый. Одвиджаючы мусят носити масочкы і тримати штонайменше 2-метровый дистанс. Окрем того актуальні неє можливости хоснувати дотыковы екраны ци слухати коментарів провідників.

В Мучным на світ пришол новый член стада

В загороді в Мучным першый того рока новый член стада. То уж 27. теля, котре пришло на світ в загороді, а пак в найблизшых роках трафит до стада на свободі. Того рока першый вродил ся жубр мужской плоти, але, як повілa Кая Грабаль з Надлісництва Ступосяны, уж неодолга сподівают ся наступных молодых. Припоминат тіж, же як каждого рока Надлісництво оголосит конкурс на імена для новонародженых жубрів. Каждый участник конкурсу може подати по єдным жіночым і мужскым, котры мусят зачынати ся од букв «ПУ». Конкурсовы пропозициі треба слати майльом. Протягом остатніх шестьох років до стад свобідні прожываючых в надлісництві Команча і Лютовиска выпущено з загороды уж 5 жубрів, 8 поіхало аж до Румуніі, а дальшых 8 брало участ в одтворіню стада Выжній Сан ІІ.

Найновша книжка Миколая Ґаблы

На тогорічным, 30. Кєрмешу в Вільхівци проходити мала премєра найновшой книжкы Миколая Ґаблы під наголовком «Вільховец Лемків втраченый». І хоцкі кєрмешу не буде зо взгляду на ситуацию з пандемійом, то, як заповідат выдавця публикациі, Выдавництво Жызновскій, премєра і так ся одбуде. На тепер не знаме більше деталів, яку форму буде мала премєра, знатя лем, же книжку мож буде купити в Вільхівци. Публикация має шістнадцет розділів і рахує близко 600 сторін.

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі