Голосник

Сумар дня на 26. жолтня/октобра 2020 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 26. жолтня/октобра 2020 р.


Рішыня Суду в Нітрі про двоязычны метричны документы

Крайскій Суд в Нітрі вырішыл, же члены нацийональных меншын мают право на двоязычны метричны документы. Выполняня двоязычных формулярів выключно в словацкым языку може быти подля суду незаконне. Обовязок давати двоязычны документы мают державны уряды в селах і містах, де хоц 20 процент населіня голосит ся ґу нацийональній меншыні. В практиці то не фунґує без проблемів. Вердикт суду в Нітрі є результатом старань активістів за меншыновы права. Основный проблем спору был в тым, же дотепер метричны уряды выполяли двоязычны формулярі лем по словацкы. Вердикт Крайского Суду в Нітрі, в котрым суд полноміцно вырішыл о тым, же Метричный Уряд в Новых Замках не выдає двоязычных выписів подля закону, є важым історичным пунктом при дотримуваню языковых прав. На стрічы з державным секретарьом Міністерства Внутрішніх Справ Словацкой Республикы Яном Лазаром, повіл тото полномічный влады про нацийональны меншыны Ласло Буковскій, котрый єдночасно апелювал рішыти проблем. Як інформувала пресаґентура TASR, робоча стріча одбыла ся в четвер, 22. жолтня/октобра тр. Як передал Буковскій, Міністерство усвідомлює собі потребу комплексового рішыня спору. Має в короткым часі зрыхтувати правну анализу, якы леґіслятивны зміны і фінансовы середкы сут потрібны для реализациі двоязычных выписів. Буковскій оцінил, што вырішіня проблему двоязычных метричных выписів є на добрій пути.

Новы ограничыня в Польщы

Од минулой суботы, 24. жолтня/октобра, ціла Польща єст обнята червеном зоном. В звязку з пошырюваньом ся епідеміі коронавіруса в державі власти выголосили новы ограничыня. Занятя в основных школах в клясах 4-8 будут одтепер проходити лем в формі на дистанс. В годинах од 8.00 до 16.00 діти і молодіж до 16 рока жытя можут ся переміщати лем під опіком дорослой особы. Введены сут і ограничыня діяльности ґастрономічных локалів. Можут они продавати ідло лем «на вынос». Дальшым ограничыньом єст заказ активности, зобрань і стріч, в котрых бере участ веце як пят осіб. Закрыты мают быти вшыткы санаториі. Премєр Матеуш Моравєцкій апелювал до серньорів, осіб выже 70 рока жытя, жебы ся не переміщали, в міру можливости не выходили з хыжы. Для опікы над тыма, котры не жыют з родином, был покликаный Корпус Підпоры Сеньорів. Результаты новых ограничынь повинны быти видны о 10-14 дни. Кєд так не буде, подля шефа уряду конечне буде введіня наступных ограничынь.

Першый тымчасовый шпыталь COVID-19 в Mалопольщы

В Малопольщы діє од днес першый тымчасовый шпыталь COVID-19. О його одкрытю рішыл міністер здоровля Адам Нєдзєльскій на внесок малопольского воєводы Лукаша Кміты. Шпыталь находит ся в нехоснуваных од деякого часу будинках давного Центру Травм Ратовничой Медицины і Катастроф при ул. Коперника і Ягайлоньского Університету при ул. Ботанічній в Кракові. Фінальні має там быти 250 місц для зараженых коронавірусом, з чого 50 до інтенсивной терапіі. Процес має быти реализуваный етапами. Чысло місц для хворых на COVID-19 єст постеппено пошырюване в шпыталях в воєвідстві. Од днес малопольскы шпыталі мают диспонувати разом 2400 місцями для зараженых коронавірусом.

Заражены в Камяній в Меджелябірцях

Окрес Меджелабірці долгій час был єдным з тых, котры мали найменше хворых на новый тип коронавіруса. Днес тот найменшый окрес на Словациі, єдночасно найбарже русиньскій, належыт на пандемічным семафорі так само меджe червены окресы. В містецкым осередку для сеньорів Камяна в Меджелабірцях потвердили заражыня коронавірусом праві в половины, тє. девятнацетьох клієнтів, і в семох робітників, опікункы і здавотной сестры. Клієнтів, як і робітників на основі результатів тестів розділили до двох ґруп, при чым позитивно тестуваны робітникы старают ся тепер о позитивно тестуваных клієнтів. Серед клієнтів осередка сут такы, котрых вік є коло 80 років і мают інчы хвороты. Подля директора осередка покля што сут без симптомів хвороты. Не знал він єднак оцінити, ци выстарчыт такє чысло робітників, якє мают тепер, жебы опікувати ся сеньорами.

Шеруй.

О авторі

Ленка Стефановска

Коментарі