Голосник

Сумар дня на 27. грудня/децембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 27. грудня/децембра 2019 р.


Новый іконостас в православній кафедрі Рождества Пресвятой Богородиці во Вроцлаві

В послідню неділю, 22. грудня/децембра, в православній кафедрі Рождества Пресвятой Богородиці во Вроцлаві освячено новый іконостас. Старый, котрый складал ся з ікон авторства м.ін. Юрия Новосільского, был здемонтуваный, а поєдны іконы розміщено на стінах храму. Выміна іконостасу єст такой завершыньом полной адаптациі вроцлавского храму на потребы православных богослужынь. Роботы з тым звязаны зачал покійный владыка Єремія, а продолжат іх теперішній предстоятель архієпископ Юрий. Першы адаптацийны працы были ведены такой одраз по переданю евангелицкого костела св. Варвары для православной спільноты в червци/юнію 1963 р. і мали три етапы. Першым было выконаня розпису стін, дальше поставліня шестираменного креста на церковній вежы, а третій етап то теперішня выміна попереднього іконостасу на такій, котрый дотримує вшыткы нормы літургічной традициі православной церкви. Попередній іконостас, котрый містил в собі іконы Юрия Новосільского і Сотіріса Пантопулоса, як інформувало кафедральне духовенство – не был полный і не сполнил свойой ролі – не одділял олтарной части і храму вірных. Пляны здемонтуваня іконостасу авторства м.ін. Юрия Новосілького выкликали вельо порушыня головно серед специялистів і любителів церковного кумшту. Духовны надіют ся, што новый іконостас оборонит ся сам.

Забльокували полюваня в лісі коло Гыровой.

В неділю, 22. грудня/децембра, еколоґы заблокували полюваня в лісі коло Гыровой. Початок конфлікту медже еколоґами а полювачами зачал ся iщы в хыжці в Гыровій, де по велийным полюваню мали гостити ся полювачы. З цілой Польщы пришло парунадцетьох активістів, жебы рішыти, ци полюваня проходит згідні з правом, бо ориґінальні мало быти в Мысцовій і Полянах. Кєрівником полюваня был єден з працівників Маґурского Нацийонального Парку – Ярослав Яруґ. Антоний Костка, еколоґ з Кракова, хотіл ся дознати, ци полюваня было зголошене в ґміні. Зробила ся авантура і страшыня прокуратуром. На місце возвано поліцию. По выяснінях полювачы пішли на полюваня до Мысцовой і Полян, якы находят ся в близкым сусідстві Маґурского Нацийонального Парку. Еколоґы поіхали за нима. В лісі сперечали ся іщы дві дальшы годины і конец-кінцьом полюваня ся не одбыло.

Будут знати вшытко про зіля

18. грудня/децембра Ґмінный Осередок Культуры в Ропі орґанізувал підсумуваня реалізациі проєкту «Зілярскы традициі Погіря і Лемковины з Мастером Традициі», а тым была Анна Чухта. Стріча была нагодом до омовліня того, што діяло ся вчас варштатів і што повело ся осягнути через зреалізуваня проєкту. Підсумуваня проходило в Дворскій Офіцині в Ропі, участ в ним взяли представникы старшого і молодого поколіня Лемків і Погірян. Вказано попроєктовый фільм о зілярскых традициях з реґіону. Каждый з пристуных отримал тіж Зілярскій Зошыт, котрый приближат тему звязану з зільом в Низкым Бескіді. На стрічы мож было почути, попрібувати, подотыкати вшытко тото, што повело ся з зобраного зіля вчас варштатів зробити. В сервісі YouTube мож дармо пообзерати спомненый фільм, звукову стежку творят співанкы выконуваны через Юлию Дошну.

Велийна стріча в Бурсі

Припоминаме, што днес мож прити до Руской Бурсы в Ґорлицях, де пополудни офіцийні зачне ся Передвелийна Стріча. Протягом цілого дня мож прилучыти ся до рыхтуваня велийных страв, прикрасок на яличку, а на 16.00 год. заплянувано формальный початок. Выступлят дві ґрупы ансамблю Терочка, старша і молодша, обі з колядничым репертуаром. Ученикы середніх шкіл оповідят про різдвяны традициі. Пак пройде гостина – для каждого старчыт перогів з капустом і зо сливком. Запрашаме!

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі